Hvordan få det optimale arbeidsmiljøet i din bedrift!

Hvor «trykker skoen» i din bedrift?

Et godt arbeidsmiljø gir lavt sykefravær og effektive medarbeidere! Hva gjør din bedrift for å oppnå et optimalt psykososialt arbeidsmiljø i den “nye normalen”? Forebyggende arbeid er mye rimeligere enn «brannslukking». Et godt arbeidsmiljø gir «fornøyde folk» som bidrar til god økonomi i bedriften! Det er viktigere enn noen gang å ha fokus på psykososialt arbeidsmiljø. Utvikling og endring i den “nye normalen” vil skape trygge og konkurransedyktige bedrifter. Hvordan skal du som leder lede dine ansatte fremover?

Psykososiale forhold berører blant annet den enkeltes arbeid:

 • effektivitet
 • motivasjon
 • om arbeidet virker berikende og meningsfullt
 • berører de mer uformelle sosiale relasjonene på arbeidsplassen

5 tips til hva du kan gjøre som leder for å ha et optimalt arbeidsmiljø.

 1. Unngå rolleuklarhet
 2. Still krav i arbeidet og balanser dette med mulighet for egenkontroll
 3. Sørg for å skape balanse mellom innsats og belønning
 4. Dyrk frem en kultur for rettferdig, støttende og bemyndigende lederskap
 5. Forutsigbarhet

Ref. forskning fra STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt)

Hvor «trykker skoen» i din bedrift? Bedriftshelsetjenesten kan bistå dere med:

 • Medarbeiderundersøkelse – kartlegging og veiledning for videre tiltak
 • Kommunikasjon og personlighet – bevisstgjøring av personlighet og gruppedynamikk blant annet ved hjelp av kartleggingsverktøyene  «vip24» og «Diversity Icebreaker».
 • Forebyggende arbeid – roller – medvirkning – kultur m.m.
 • Opplæring av ledere for å bli trygge i rollen.
 • Foredrag og workshop om ulike temaer, som blant annet stresshåndtering, kultur.

Hver enkelt bedrift er unik, og vi tilpasser tjenesten etter bedriftens ønsker og behov.

Ta kontakt med Cecilie i dag på tlf. 977 29282 eller mail for en uforpliktende prat om hva vi kan bidra med i din bedrift!

 

Les om:

Bedriftshelsetjenesten kan bistå arbeidsgiver med

5 tips til hvordan du kan unngå misforståelser og bli mer bevist

Medarbeiderundersøkelse