Kurs bedriftshelsetjeneste

Kursoversikt 2024

e2 Helse Bedriftshelsetjeneste har gleden av å tilby følgende kurs:   HMS-kurs ...

HMS-kurs for ledere – 1 dag – e2 Helse

HMS lederkurset er for øverste leder, mellomledere og andre som ønsker en innføring i godt...

HMS-KURS FOR VERNEOMBUD OG AMU REPRESENTANTER

Kurset passer for deg som er nyvalgt verneombud, medlemmer av AMU, mellomledere og andre s...

«Den vanskelige samtalen – på jobb.» Digitalt kurs 16.04.24

Konstant god flyt er ikke normalen i jobbhverdagen. Med jevne mellomrom stanger vi litt og...

Risikokartlegging på 1-2-3 (digitalt kurs) – april 2024

I arbeidslivet er målet er at ingen blir skadet eller syk på grunn av arbeidet. Derimot vi...

Avvik og avviksrapportering – hva er det? (digitalt kurs) – april 2024

Mange virksomheter er flinke til kvalitetssikring av produkter/tjenester de leverer og rap...

God ergonomi på arbeidsplassen

Arbeidsrelaterte muskel og skjelettplager er hovedgrunnen til sykemeldinger og frafall i n...

Førstehjelpskurs 20.03.24

Trenger noen av dine ansatte førstehjelpskurs?  Nå har dere muligheten her på e2 Helse!  ...

Sykefravær – digitalt kurs – 27.02.24

Det er nyttig og strategisk å kunne noe om hvilke psykologiske faktorer som spiller inn nå...

Kurs om omstilling og endring 08.02.24 m/arbeidspsykolog

Krav og behov fra omverdenen gjør at vi må endre og tilpasse oss kontinuerlig. Det kan han...

Digitalt kurs: Psykososialt arbeidsmiljø på arbeidsplassen

En bedrift som er opptatt av det psykososiale arbeidsmiljøet har et viktig konkurransefort...

Kurs ved bruk av diisocyanater

Benytter du eller din virksomhet seg av produkter som byggskum, lim, fugemasse, tetningsma...

KURS Stoffkartotek/kjemikaliehåndtering – Enkelt forklart

Har dere et stoffkartotek eller noen kjemikalier i bedriften? Eller kanskje dere trenger h...

Varmt arbeid – kurs om helsefarer, vernetiltak og bruk av personlig verneutstyr

Benytter du deg av varme arbeidsmetoder? Da skal både arbeidstakere og verneombud ha op...