Kurs bedriftshelsetjeneste

KURS Stoffkartotek – Enkelt Forklart

Har dere et stoffkartotek eller noen kjemikalier i bedriften? Eller kanskje dere trenger h...

Varmt arbeid – kurs om helsefarer, vernetiltak og bruk av personlig verneutstyr

Benytter du deg av varme arbeidsmetoder? Da skal både arbeidstakere og verneombud ha op...

Sykefravær – digitalt kurs – 11.05.23

Det er nyttig og strategisk å kunne noe om hvilke psykologiske faktorer som spiller inn nå...

Førstehjelpskurs 10.05.23

Trenger noen av dine ansatte førstehjelpskurs?  Nå har dere muligheten her på e2 Helse!  ...

«Den vanskelige samtalen – på jobb.» Digitalt kurs

Konstant god flyt er ikke normalen i jobbhverdagen. Med jevne mellomrom stanger vi litt og...

HMS-KURS FOR VERNEOMBUD OG AMU REPRESENTANTER I SANDEFJORD – 2023

Bli “etterpåklok i forkant”! Kunnskap er ferskvare – nå, mer enn noen gang. Verneombud...

HMS-kurs for ledere – 1 dag – e2 Helse 2023

– “Bli etterpåklok i forkant!” Kunnskap er ferskvare. – nå, mer enn noen gang. Endrede ...

Digitalt kurs: Psykososialt arbeidsmiljø på arbeidsplassen

En bedrift som er opptatt av det psykososiale arbeidsmiljøet har et viktig konkurransefort...

Frokostseminar: Sykefravær og psykisk helse , 10.11.22

e2 Helse inviterer alle ledere, verneombud og HR -ansatte til frokostseminar om sykefravær...