Dette kan bedriftshelsetjenesten bistå arbeidsgiver med

Bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver med de forhold som er arbeidsgivers ansvar i arbeidsmiljøarbeidet.

Dette innebærer å bistå med:

 • kartlegging av arbeidsmiljøet, foretar undersøkelser av arbeidsplassene og arbeidsprosessene og vurderer risiko for helsefare
 • fremmer forslag om forebyggende tiltak og sammen med virksomheten arbeider med tiltak som reduserer risikoen for helseskade forårsaket av arbeidet,
 • planlegging og gjennomføring av fysiske og organisatoriske endringer i virksomheten, herunder etablering, vedlikehold og tilrettelegging av arbeidsplasser, lokaler, utstyr og arbeidsprosesser,
 • utarbeidelse og endring av retningslinjer for bruk av kjemikalier, maskiner, og utstyr og øvrige arbeidsprosesser,
 • å overvåke og kontrollere arbeidstakernes helse under hensyn til arbeidssituasjonen og foretar nødvendig oppfølging, i de tilfeller dette følger av lov eller forskrift, er begrunnet ut fra et arbeidshelseperspektiv, eller når virksomhetens risikovurdering tilsier det,
 • individuell tilrettelegging, herunder med bistand i henhold til arbeidsmiljøloven § 4-6,
 • informasjon og opplæring om relevant arbeidshelse-, arbeidsmiljø- og sikkerhetsrisiko og aktuelle tiltak,
 • henvendelser fra arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg
Ref. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning pgf. 13-2

 

På e2 Helse vil dette temaet hjelpe din bedrift:

 • HMS – rådgiver/fysioterapeut – Anette H. Henriksen
 • HMS – rådgiver /sykepleier – Mona F. Lystad
 • Avd. leder BHT/ HMS og HR-rådgiver – Cecilie V. Bakke
 • Bedriftslege Andreas Bjørang
 • Psykolog – Karianne Kalseth Christensen
 • Yrkeshygieniker – James A. Y. Thorpe
 • Helsesekretær – Monica Haugen

Ta kontakt med e2 Helse bedriftshelsetjeneste avdeling HER for å få avtale et tilbud eller en uforpliktende samtale om hva e2 Helse kan bistå dere med.

20170522 e2 Helse DSC7910

beskjert2

bilde (1)2020- MEDARBEIDERUNDERSØKELSE