Dette kan bedriftshelsetjenesten bistå arbeidsgiver med!

Bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver med de forhold som er arbeidsgivers ansvar i arbeidsmiljøarbeidet.  

Arbeidsgiver skal sørge for at bedriftshelsetjenesten;

 1. planlegging og gjennomføring av fysiske og organisatoriske endringer
 2. utarbeidelse av internkontroll i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet
 3. kartlegging av arbeidsmiljøet, foreta undersøkelser og vurdere risiko
 4. å foreslå og gjennomføre tiltak som kan forebygge helseskader
 5. å overvåke og følge opp arbeidstakernes helse når arbeidssituasjonen tilsier det
 6. å foreslå og gjennomføre tilrettelegging av arbeidet for den enkelte
 7. informasjon og opplæring om helse-, miljø- og sikkerhet
 8. oppfølging av henvendelser fra arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg
Ref. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning pgf. 13-2

I disse tider er spesielt punkt 1-4 viktig å ta tak i nå. På e2 Helse har vi dette temaet som har denne kompetansen og kan hjelpe din bedrift:

 • HMS – rådgiver/fysioterapeut – Anette H. Henriksen
 • HMS – rådgiver /yrkeshygieniker/risikovurderinger – Anita Halvorsen
 • Avd. leder BHT/ HMS og HR-rådgiver – Cecilie Vidum Bakke
 • Bedriftslege Andreas Bjørang og lege Marianne Burkeland-Matre

Ta kontakt med e2 Helse bedriftshelsetjeneste avdeling HER for å få avtale et uforpliktende samtale om hva e2 Helse kan bistå dere med.

20170522 e2 Helse Gruppebilde -2017 (002)