Helsetjenester i bedrift

Fysioterapeutene på e2 Helse er aktive ute i bedrift.

40% av sykefraværet i Norge skyldes muskel- og skjelettplager, så her er forebyggingspotensialet stort! Her i e2 Helse ønsker vi å bidra til at din bedrift får redusert sykefraværet tilknyttet muskel og skjellet.

Våre fysioterapeuter har stort fokus på arbeidshelse og tilbyr tjenester ute i bedriften. Målet er å gjøre hver ansatt rustet til å tåle den belastningen som arbeidet krever. Vi kartlegger situasjonen, veileder de ansatte og setter i gang tiltak for å forebygge arbeidsrelaterte muskel-skjelettplager.

Dette vil spare de ansatte og bedriften for mye tid og vil kunne forhindre sykefravær. I tillegg vil det føre til bedre helse og effektivitet hos de ansatte.

Fysioterapeutene er opptatt av å formidle kunnskap om sammenheng mellom arbeidseksponering og plager i muskel- og skjelett-apparatet.  De har god kjennskap til den ansattes arbeidsbelastning, og vet hvilke tiltak som bør prioriteres.

Våre fysioterapeuter jobber kunnskapsbasert og tilbyr:

  • Bevisstgjøring og informasjon om årsakssammenhenger.
  • Undersøkelse og igangsetting av tiltak.
  • Ergonomisk vurdering og tilrettelegging på arbeidsplassen.
  • Individuelt tilpassede øvelser.
  • Organisering av felles pauseøvelser for daglig variasjon i bevegelse og sosialt avbrekk.
  • Treningstimer.
  • Foredrag om ergonomiske temaer som er aktuelt på den enkeltes arbeidsplass.
  • Tilrettelegging for sykemeldte.

Vi i e2 Helse har stor tro på at «Førnøyde folk yter mer» og tiltak som dette gir både helsemessige og økonomiske gevinster.

Vårt tverrfaglige samarbeid med bedriftslege og kiropraktor gjør at det er kort vei til å henvise videre til spesialist, røntgen eller MR, om dette er nødvendig.

Bedriften sørger for egnet lokale, vi tar med behandlingsbenk og annet utstyr. Enklere og mer praktisk kan det ikke bli!

Vi tar gjerne et møte eller en telefonsamtale for å skreddersy tilbudets innhold. Ta kontakt for priser og informasjon i dag på e-post: helse@e2.no eller tlf. 47 87 65 00.

Les om våre fysioterapeuter her!

20220923 E2 Helse 8046

 

Les: