HVA GJØR EN YRKESHYGIENIKER i bedriftshelsetjenesten?

Hva kan en yrkeshygieniker hjelpe din arbeidsplass med?

Arbeidsgiver har ansvaret for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig. Yrkeshygienikeren skal bistå arbeidsgiver i arbeidet med å beskytte arbeidernes helse og velvære i forhold til kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, og har gjerne en høyere naturvitenskapelig utdannelse. Dette er viktige faktorer for HMS-arbeidet på arbeidsplassen. Yrkeshygienikeren samarbeider tett med ledere og verneombud. Sentralt i dette arbeidet ligger bla.:

 • En yrkeshygieniker har spesialkompetanse på å identifisere og kartlegge kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer
 • Tiltak for å eliminere eller redusere helserisiko
 • Forebyggende arbeid
 • Kunnskap om regelverk og standarder
 • Risikovurdering
 • Systematisk HMS ‐ arbeid

Les mer om lovverket her: Dette skal bedriftshelsetjenesten hjelpe arbeidsgiver med

Bilde4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Yrkeshygiene.no

Vår yrkeshygieniker Anita Halvorsen i e2 Helses bedriftshelsetjeneste hjelper deg gjerne med vurdering av helserisiko på arbeidsplassen, utvikling av gode rutiner, og forslag til forebyggende tiltak.
Hun foretar befaringer og yrkeshygieniske vurderinger ved din bedrift, herunder:

 • Fysisk arbeidsmiljø
  • Inneklima
  • Belysning
  • Vibrasjoner
  • Støy
 • Kjemisk arbeidsmiljø
  • Kjemikalier – kartlegging og vurdering av kjemisk eksponering
  • Måling av støv og røyk opp mot grenseverdier
 • Biologisk arbeidsmiljø
  • Muggsopp
  • Biologisk materiale (virus, bakterier)

2021-08- yrkeshygeniker 1

 

 

 

 

 

 

 

Bilde2

 

 

 

 

 

 

 

I etterkant av en kartlegging er vi opptatt av å levere faglige og lett forståelige rapporter.

Ta kontakt med vår bedriftshelsetjeneste avd. for mer informasjon og en uforpliktende prat!

 

Her er finner du mer nyttig informasjon fra bedriftshelsetjenesten på e2 Helse: