Psykososialt arbeidsmiljø

Psykososiale forhold berører den enkeltes arbeid, om arbeidet virker berikende og gir faglig og personlig vekst, eller om det virker lite motiverende og nedbrytende. Det berører de mer uformelle sosiale relasjonene på arbeidsplassen og om relasjonene er gode eller mindre gode. Eksempler på slike forhold er trivsel og arbeidsklima, konflikter og isolasjon, utfordringer, meningsfullt arbeid, medbestemmelse og sosial støtte samt press, usikkerhet, vold, mobbing og trakassering.

BHT bistår i å kartlegge, analysere og påvirke de psykososiale faktorer slik at jobbtilfredshet, trivsel, motivasjon, god helse, nærvær og produktivitet øker, mens faktorer som øker risikoen for stress, fravær, sykdom, risiko, skader og ulykker reduseres.

e2 Helses bedriftshelsetjeneste tilbyr rådgivning og veiledning i psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø.

Bedriftshelsetjenesten kan blant annet bistå i:

 • sykefraværsoppfølging
 • lederstøtte i psykososiale utfordringer og videre tiltak
 • samtale/rådgivning for medarbeidere i arbeidsmiljøspørsmål
 • konflikthåndtering
 • medarbeidersamtaler – utforming av spørsmål/opplegg tilpasset bedriften, veiledning i gjennomføring og oppfølging
 • organisatoriske endringer
 • ressursoppbygging i bedriften
 • måling av trivsel og kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø
  • medarbeiderundersøkelse, tiltak og oppfølging
 • trivsel og miljøskapende aktiviteter
 • foredrag om ulike temaer, som blant annet sykefravær, den vanskelige samtalen  og kommunikasjon
 • prosjekter/kurs som skal bedre det psykososiale arbeidsmiljøet.
  • «helsefremmende arbeidsplass».
 • kartleggingsverktøy og bevisstgjøring av personlighet og gruppedynamikk blant annet ved hjelp av «vip24» og «Diversity Icebreaker».
 • risikokartlegging av det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet

Hver enkelt bedrift er unik, og vi tilpasser opplegget til den enkelte bedrifts ønsker og behov.

Et godt arbeidsmiljø gir lavt sykefravær og effektive medarbeidere! Hva gjør din bedrift for å oppnå et optimalt psykososialt arbeidsmiljø?

e2 Helses bedriftshelsetjeneste kan foreslå og gjennomføre tiltak både på gruppe-, individ- og organisasjonsnivå ut i fra hver enkelt bedrift og situasjon.

e2 Helse AS er en entusiastisk gjeng som er faglig engasjert og jobber tett tverrfaglig for å kunne hjelpe akkurat din bedrift!

Ta kontakt med Cecilie V. Bakke for mer informasjon om våre tjenester. HER!