Kommunikasjon – 5 tips til hvordan unngå misforståelse og bli mer bevisst!!!

Som bedriftshelsetjeneste hjelper vi mange av våre kunder med å skape trivsel og et godt arbeidsmiljø. Et tema som ofte dukker opp er kommunikasjon. Noen mennesker liker å kommunisere kjapt med mye energi og innlevelse, andre foretrekker at man bruker mer tid, er grundigere og gjerne gjentar informasjonen flere ganger. Derfor er det viktig å øke bevisstheten til ansatte om hvordan de møter slike forskjeller.

Å kommunisere er noe vi som mennesker gjør hele tiden, og vi kommuniserer både gjennom språket og kroppsspråket vårt. «Hvis blikk kunne drepe» er det noe som heter, og ofte er det misforståelser mellom mennesker som er årsaken til konflikt. Vi har alle kjent på den følelsen av å enten misforstå hva kollegaen mente, ikke forstått det som ble sagt eller være svært uenig. Ved å bli bevisst på egen kommunikasjon og andres kan man bruke dette til å styrke samarbeid, unngå misforståelser og være litt mer tolerante for at folk forstår ting annerledes enn en selv.

Det som gjør at vi oppfatter ting ulikt har med «filteret» vårt å gjøre.

2018-09- Filter kommunikasjon -

Hensikten med filteret er å filtrere ut inntrykk og informasjon som er overflødig. Filteret vårt består av bl.a. kultur, verdier, holdninger, personlighet, erfaringer, språk og tilstand. Dvs. vi håndterer gjerne en stressende situasjon bedre dersom vi er uthvilt og har overskudd enn hvis vi har sovet dårlig natten før og har for mange baller i luften. Eller at vi feiltolker en beskjed som blir gitt fordi vi har tidligere opplevd noe liknende og hadde en forventning om hvordan utfallet ville bli. Ingen har «rett eller galt» filter, og vi må respektere at filteret gjør slik at vi forstår ting ulikt. Ved å være bevisst disse forskjellene vil det være lettere å forstå hvorfor noen gjør som de gjør, selv om vi kanskje ville valgt en annen løsning.

 

5 TIPS:

  1. Som leder med ansvar for arbeidstakere, eller kolleger imellom, kan det være greit å være bevisst på at folk gjør ting og forstår ting forskjellig. Det å sette rett person til rett arbeidsoppgave er en god start. F.eks. er det lurt at den som er god på detaljer og gjennomføring får lov til å jobbe systematisk med dette, mens en annen som er mer kreativ blir satt til å gjøre oppgaver med mindre konkrete rammer og føringer.
  2. Være god på å lytte og se hvilke behov de ansatte har.
  3. På en arbeidsplass med flere mennesker er det bra at vi er forskjellige. Sett fokus på disse forskjellene og benytt deg av de gode egenskapene til de ansatte. Vi har bruk for alle!
  4. Det kan være lurt å avstemme med den som sier noe. Ved å spørre vedkommende «Har jeg forstått deg riktig?» garanterer du at det blir færre misforståelser og frustrasjon.
  5. Man kan ikke alltid velge hvem man jobber med men man kan alltid velge hvordan man møter dem. Ved å være bevisst forskjellene er det litt lettere å forstå seg på at mennesker tenker, kommuniserer og handler forskjellig.

 

På e2 Helse Bedriftshelsetjeneste er vi opptatt av at kundene våre har fokus på god kommunikasjon og samarbeid. Dette er et viktig virkemiddel for blant annet økt lønnsomhet og mindre sykefravær. «Fornøyde folk yter mer». e2 Helse har effektive «verktøy» for å bedre kommunikasjon i din bedrift!

Har DIN bedrift behov for veiledning eller hjelp med dette? Ta kontakt med Cecilie eller Amelia på telefon: 47 87 65 00 eller send en mail til cvb@e2.no for en uforpliktende kontakt.

 

Les også:

Hvordan få det optimale arbeidsmiljøet i din bedrift?

Dette kan bedriftshelsetjenesten bistå din bedrift med!