Bedriftshelsetjeneste

Kursoversikt 2023

e2 Helse Bedriftshelsetjeneste har gleden av å tilby følgende kurs:   Yrkeshygi...

Informasjon om krav til opplæring ved bruk av diisocyanater

Diisocyanater er en gruppe kjemiske stoffer som brukes i tetningsmaterialer, lim, og midle...

Dette kan bedriftshelsetjenesten bistå arbeidsgiver med

Bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver med de forhold som er arbeidsgivers ansvar ...

Digitalt kurs: Psykososialt arbeidsmiljø på arbeidsplassen 07.09.23

En bedrift som er opptatt av det psykososiale arbeidsmiljøet har et viktig konkurransefort...

Sykefravær – digitalt kurs – 26.10.23

Det er nyttig og strategisk å kunne noe om hvilke psykologiske faktorer som spiller inn nå...

HMS-KURS FOR VERNEOMBUD OG AMU REPRESENTANTER – Høsten 2023

Kurset passer for deg som er nyvalgt verneombud, medlemmer av AMU, mellomledere og andre s...

HAR DU EN ANSATT MED LANGVARIG ELLER HYPPIG SYKEFRAVÆR? DU KAN SØKE OM TILSKUDD TIL EKSPERTBISTAND I SAKEN!

Ekspertbistand er en økonomisk støtteordning og en del av IA-avtalen. Målet er å hjelpe ar...

SLIK FÅR DU DEN SYKEMELDTE RASKT TILBAKE I JOBB

7 KONKRETE TIPS FRA BEDRIFTSHELSETJENSTEN på e2 Helse  Det er flere tiltak du som arbei...

Hvordan forebygge arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager?

Arbeidsrelaterte muskel og skjelettplager er hovedgrunnen til sykemeldinger og frafall i n...

Visste du dette om dieseleksos og mineraloljer?

Benytter du eller din bedrift seg av kjøretøy eller varmeanlegg som benytter diesel som dr...

4 råd for de viktige og vanskelige samtalene

Her finner du informasjon om hva som er lurt å tenke på og planlegge dersom du skal gjenno...

Førstehjelpskurs høsten 2023

Trenger noen av dine ansatte førstehjelpskurs?  Nå har dere muligheten her på e2 Helse!  ...

Varmt arbeid – et brennhett område

Benytter du deg av varme arbeidsmetoder? Da bør du følge godt med videre, for dette kan...

Hvorfor er avviksrapportering viktig?

Virksomheter som er gode på å rapportere om avvik, har oftere færre ulykker og mer smidige...

5 tips for å håndtere konflikter på arbeidsplassen

Uenigheter og friksjoner er en naturlig del av arbeidslivet. Sunne uenigheter skaper utvik...

HVA GJØR EN YRKESHYGIENIKER i bedriftshelsetjenesten?

Hva kan en yrkeshygieniker hjelpe din arbeidsplass med? Arbeidsgiver har ansvaret for a...

Hvordan få det optimale arbeidsmiljøet i din bedrift!

Et godt arbeidsmiljø gir lavt sykefravær og effektive medarbeidere! Hva gjør din bedrift for å oppnå et optimalt psykososialt arbeidsmiljø?

«Den vanskelige samtalen – på jobb.» Digitalt kurs 28.11.23

Konstant god flyt er ikke normalen i jobbhverdagen. Med jevne mellomrom stanger vi litt og...

Hva gjøre en arbeidspsykolog?

Jeg heter Karianne Kalseth Christensen, og jobber som psykolog ved e2 helse. I tillegg til...

Spesialist på arbeids- psykologi inn i e2-teamet

e2 Helse på Pindsle har 15 års jubileum og utvider tjenestetilbudet e2 Helse, det allsi...

Kommunikasjon – 5 tips til hvordan unngå misforståelse og bli mer bevisst!!!

Hvordan unngå misforståelse og bli mer bevisst.
Å kommunisere er noe vi som mennesker gjør hele tiden, og vi kommuniserer både gjennom språket og kroppsspråket vårt.

Tid for å måle radon!

Radon kan være helsefarlig og det er enkelt å måle! Arbeidsgiver skal sikre at arbeids...

RISIKOVURDERING I 5 TRINN!

Alle virksomheter skal kartlegge og vurdere risiko for helseskade i arbeidet. Målet er at ...

Dette koster sykefraværet deg!

Bedrifter som er gode til å håndtere sykefravær, lykkes i å få medarbeidere raskere tilbake i jobb og har friskere medarbeidere.

Alle virksomheter skal kartlegge og vurdere risiko for helseskade i arbeidet!

Og da er det ikke bare fare for å dø eller bli alvorlig skadet som teller. Andre faktorer ...

Fordelene ved å gjennomføre medarbeiderundersøkelse?

I en medarbeiderundersøkelse vil du se hvilke svakheter og trusler dere har i organisasjon...

Medarbeiderundersøkelse

Undersøkelser viser at medarbeidere som trives har lavere sykefravær og økt lønnsomhet! ...

Hvordan forebygge vold og trusler på arbeidsplassen?

Mange yrkesgrupper opplever trusler eller vold – det kan være truende oppførsel eller språ...

#MeToo har satt søkelyset på seksuell trakassering. Her får du 3 tips for hva bedriften kan gjøre på din arbeidsplass.

#MeToo har satt søkelyset på seksuell trakassering, og Arbeidstilsynet følger opp med kampanjen «Sette strek for seksuell trakassering» sammen med partene i utelivsbransjen og Likestillings- og diskrimineringsombudet.
Seksuell trakassering på arbeidsplassen, hva gjør vi nå?

Tror du at din kollega er ruset på jobb? Tips til hva du kan gjøre!

Sommertid er for mange forbundet med en øl eller et glass hvitvin i solen, og det er ikke noe galt i det
-men det kan bli problematisk dersom det blir for mange glass….. og du går på jobb ruset. Tror du at din kollega er ruset på jobb?

3 gode tips for deg som jobber på kontor

Vi vet at lange dager foran skjermen kan tære på både nakke, skuldre og ryggen. Fysioterapeutene våre gir deg tre tips som kan være til hjelp for deg som har kontoret som arbeidsplass.

5 ting du bør vite dersom bedriften har lovpålagt bedriftshelsetjeneste (BHT)

Noen bransjer er mer utsatt for skader enn andre, disse bransjene har i følge arbeidsmiljøloven pålagt å ha bedriftshelsetjeneste (BHT). Har din bedrift lovpålagt BHT?

3 kjennetegn på bedrifter med lavt sykefravær

Hva kan vi gjøre for å redusere sykefraværet? Vårt tverrfaglige team har jobbet med reduksjon av sykefravær i en årrekke – og vi ser noen likhetstrekk med bedriftene som lykkes.