Bedriftshelsetjeneste

Hvordan forebygge arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager?

Arbeidsrelaterte muskel og skjelettplager er hovedgrunnen til sykemeldinger og frafall i n...

Trestøveksponering for arbeidstakere som arbeider med trematerialer

Benytter du eller dine ansatte trematerialer i arbeidshverdagen? Da kan det være nyttig å ...

Sykefraværsrutiner som forplikter og fungerer

Vi i bedriftshelsetjenesten ser at fraværssaker blir vanskelige personalsaker, og vi ønske...

8 tips til hvordan lykkes med omstilling?

Alle virksomheter vil oppleve omstilling og endringer. Endringer er en del av vår arbeidsh...

Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager er en “folkesykdom”

Muskel- og skjelettlidelser «plager flest og koster mest». Nesten en av tre av oss oppleve...

Endringer i regelverket om verneombud og arbeidsmiljøutvalg fra 1. januar 2024

Fra 1. januar 2024 trer endringer i arbeidsmiljøloven når det gjelder verneombud og arbeid...

Informasjon om krav til opplæring ved bruk av diisocyanater

Diisocyanater er en gruppe kjemiske stoffer som brukes i tetningsmaterialer, lim, og midle...

Dette kan bedriftshelsetjenesten bistå arbeidsgiver med

Bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver med de forhold som er arbeidsgivers ansvar ...

HAR DU EN ANSATT MED LANGVARIG ELLER HYPPIG SYKEFRAVÆR? DU KAN SØKE OM TILSKUDD TIL EKSPERTBISTAND I SAKEN!

Ekspertbistand er en økonomisk støtteordning og en del av IA-avtalen. Målet er å hjelpe ar...

Hvorfor er avviksrapportering viktig?

Mange virksomheter er flinke til kvalitetssikring av produkter/tjenester de leverer og rap...

4 tips til risikovurdering? Enklere en du tror!

I alle virksomheter vil det finnes forhold som kan bidra til utvikling av helseplager, ska...

Frokostseminar “Sykefravær – ikke en privatsak!”

Denne morgenen bør du få med deg hvis du er leder med personalansvar, HR-ansatt eller vern...

Godt arbeidsmiljø er bra for den psykiske helsen

Arbeid er positivt for helsen, så lenge arbeidsmiljøet er godt. Her er seks råd for å skap...

SLIK FÅR DU DEN SYKEMELDTE RASKT TILBAKE I JOBB

7 KONKRETE TIPS FRA BEDRIFTSHELSETJENSTEN på e2 Helse  Det er flere tiltak du som arbei...

Visste du dette om dieseleksos og mineraloljer?

Benytter du eller din bedrift seg av kjøretøy eller varmeanlegg som benytter diesel som dr...

4 råd for de viktige og vanskelige samtalene

Her finner du informasjon om hva som er lurt å tenke på og planlegge dersom du skal gjenno...

Varmt arbeid – et brennhett område

Benytter du deg av varme arbeidsmetoder? Da bør du følge godt med videre, for dette kan...

5 tips for å håndtere konflikter på arbeidsplassen

Uenigheter og friksjoner er en naturlig del av arbeidslivet. Sunne uenigheter skaper utvik...

HVA GJØR EN YRKESHYGIENIKER i bedriftshelsetjenesten?

Hva kan en yrkeshygieniker hjelpe din arbeidsplass med? Arbeidsgiver har ansvaret for a...

Hvordan få det optimale arbeidsmiljøet i din bedrift!

Et godt arbeidsmiljø gir lavt sykefravær og effektive medarbeidere! Hva gjør din bedrift for å oppnå et optimalt psykososialt arbeidsmiljø?

Hva gjøre en arbeidspsykolog?

Jeg heter Karianne Kalseth Christensen, og jobber som psykolog ved e2 helse. I tillegg til...

Spesialist på arbeids- psykologi inn i e2-teamet

e2 Helse på Pindsle har 15 års jubileum og utvider tjenestetilbudet e2 Helse, det allsi...

Kommunikasjon – 5 tips til hvordan unngå misforståelse og bli mer bevisst!!!

Hvordan unngå misforståelse og bli mer bevisst.
Å kommunisere er noe vi som mennesker gjør hele tiden, og vi kommuniserer både gjennom språket og kroppsspråket vårt.

Tid for å måle radon!

Radon kan være helsefarlig og det er enkelt å måle! Arbeidsgiver skal sikre at arbeids...

RISIKOVURDERING I 5 TRINN!

Alle virksomheter skal kartlegge og vurdere risiko for helseskade i arbeidet. Målet er at ...

Dette koster sykefraværet deg!

Bedrifter som er gode til å håndtere sykefravær, lykkes i å få medarbeidere raskere tilbake i jobb og har friskere medarbeidere.

Alle virksomheter skal kartlegge og vurdere risiko for helseskade i arbeidet!

Og da er det ikke bare fare for å dø eller bli alvorlig skadet som teller. Andre faktorer ...

Fordelene ved å gjennomføre medarbeiderundersøkelse?

I en medarbeiderundersøkelse vil du se hvilke svakheter og trusler dere har i organisasjon...

Medarbeiderundersøkelse

Undersøkelser viser at medarbeidere som trives har lavere sykefravær og økt lønnsomhet! ...

Hvordan forebygge vold og trusler på arbeidsplassen?

Mange yrkesgrupper opplever trusler eller vold – det kan være truende oppførsel eller språ...

#MeToo har satt søkelyset på seksuell trakassering. Her får du 3 tips for hva bedriften kan gjøre på din arbeidsplass.

#MeToo har satt søkelyset på seksuell trakassering, og Arbeidstilsynet følger opp med kampanjen «Sette strek for seksuell trakassering» sammen med partene i utelivsbransjen og Likestillings- og diskrimineringsombudet.
Seksuell trakassering på arbeidsplassen, hva gjør vi nå?

Tror du at din kollega er ruset på jobb? Tips til hva du kan gjøre!

Sommertid er for mange forbundet med en øl eller et glass hvitvin i solen, og det er ikke noe galt i det
-men det kan bli problematisk dersom det blir for mange glass….. og du går på jobb ruset. Tror du at din kollega er ruset på jobb?

3 gode tips for deg som jobber på kontor

Vi vet at lange dager foran skjermen kan tære på både nakke, skuldre og ryggen. Fysioterapeutene våre gir deg tre tips som kan være til hjelp for deg som har kontoret som arbeidsplass.

5 ting du bør vite dersom bedriften har lovpålagt bedriftshelsetjeneste (BHT)

Noen bransjer er mer utsatt for skader enn andre, disse bransjene har i følge arbeidsmiljøloven pålagt å ha bedriftshelsetjeneste (BHT). Har din bedrift lovpålagt BHT?

3 kjennetegn på bedrifter med lavt sykefravær

Hva kan vi gjøre for å redusere sykefraværet? Vårt tverrfaglige team har jobbet med reduksjon av sykefravær i en årrekke – og vi ser noen likhetstrekk med bedriftene som lykkes.