Velkommen

Her kommer det gode råd, blogginnlegg, tips og informasjon fra de ulike avdelingene

Sykefraværet du bør bli kvitt

Det evinnelige diskusjonstemaet i norsk arbeidsliv og samfunnsdebatt er sykefravær. Sykefr...

Vi tilbyr vaksine mot flåttencefallitt

Personer som ferdes mye ute i skog og mark, spesielt i området rundt Oslofjorden, bør vurd...

Kursoversikt høsten 2024

Vi tilbyr følgende kurs høsten 2024 29.08.24 Personalsamtalene du unngår 10.09.24 HM...

Dette kan bedriftshelsetjenesten bistå arbeidsgiver med

Bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver med de forhold som er arbeidsgivers ansvar ...

Seminar i sykefravær 22.08.24

«Sykefraværsarbeid bør flyttes fra legekontoret til arbeidsplassen» Bli tryggere i syke...

«Den vanskelige samtalen – på jobb.» Digitalt kurs 29.08.24

Konstant god flyt er ikke normalen i jobbhverdagen. Med jevne mellomrom stanger vi litt og...

HMS-kurs for ledere – 1 dag – e2 Helse

HMS lederkurset er for øverste leder, mellomledere og andre som ønsker en innføring i godt...

Kvartseksponering for arbeider med steinmaterialer

Benytter du eller dine ansatte steinmaterier som heller, fliser, betong, sand, grus eller ...

e2 Helses miljø-/bærekraftsprofil

Med bakgrunn i utviklingen av dagens samfunn, har vi i e2 Helse valgt å evaluere egen drif...

Arbeidstakere på Sørlandet, i Telemark og Vestfold har blitt friskere

Arbeidstakerne på Sørlandet, i Telemark og Vestfold er friskere nå, enn under koronaen. De...

HMS-KURS FOR VERNEOMBUD OG AMU REPRESENTANTER

Kurset passer for deg som er nyvalgt verneombud, medlemmer av AMU, mellomledere og andre s...

Overordnet risikokartlegging på 1-2-3

I arbeidslivet er målet er at ingen blir skadet eller syk på grunn av arbeidet. Derimot vi...

Er du leder? Meld deg på sykefraværskurs.

Er du leder? Meld deg på sykefraværskurs. Bli god på sykefraværshåndtering, til det bes...

Artrosekurs for pasienter

Artrose er en veldig vanlig sykdom, faktisk den mest vanlige kroniske sykdommen for person...

Hva er egentlig godt arbeidsmiljø? Bli en god kollega!

Arbeidsmiljøet handler om arbeidet som skal utføres og folka som skal utføre det – helt fr...

Fraværskultur – digitalt kurs – 15.10.24

Det er nyttig og strategisk å kunne noe om hvilke psykologiske faktorer som spiller inn nå...

Avvik og avviksrapportering – hva er det? (digitalt kurs)

Mange virksomheter er flinke til kvalitetssikring av produkter/tjenester de leverer og rap...

Visste du at alle bedrifter skal gjøre en risikovurdering av sitt psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljø?

  I enhver bedrift er det krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø- også det psyk...

Trestøveksponering for arbeidstakere som arbeider med trematerialer

Benytter du eller dine ansatte trematerialer i arbeidshverdagen? Da kan det være nyttig å ...

Dry needling

Dry needling er en type behandling hvor vi bruker svært tynne nåler til å behandle trigger...

e2 Helse inviterer til stresskveld!

e2 Helse sin psykolog inviterer til en kveld med ukomplisert og viktig påfyll om livet, st...

Sykefraværsrutiner som forplikter og fungerer

Vi i bedriftshelsetjenesten ser at fraværssaker blir vanskelige personalsaker, og vi ønske...

Førstehjelpskurs

Trenger noen av dine ansatte førstehjelpskurs?  Nå har dere muligheten her på e2 Helse!  ...

God ergonomi på arbeidsplassen

Arbeidsrelaterte muskel og skjelettplager er hovedgrunnen til sykemeldinger og frafall i n...

8 tips til hvordan lykkes med omstilling?

Alle virksomheter vil oppleve omstilling og endringer. Endringer er en del av vår arbeidsh...

Kurs om omstilling og endring

Krav og behov fra omverdenen gjør at vi må endre og tilpasse oss kontinuerlig. Det kan han...

Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager er en “folkesykdom”

Muskel- og skjelettlidelser «plager flest og koster mest». Nesten en av tre av oss oppleve...

e2 Helses øvelsesbank

Her får du tips til hjemmetrening😊 Vi på e2 Helse har laget en øvelsesbank hvor du kan ...

Endringer i regelverket om verneombud og arbeidsmiljøutvalg fra 1. januar 2024

Fra 1. januar 2024 trer endringer i arbeidsmiljøloven når det gjelder verneombud og arbeid...

Når uhellet er ute

Nå er sommeren på hell og hverdagen nærmer seg med stormskritt. Det betyr for mange at de ...

Tennisalbue

Tennisalbue eller lateral epikodylitt, er en svært vanlig skade som forårsaker smerter på ...

Informasjon om krav til opplæring ved bruk av diisocyanater

Diisocyanater er en gruppe kjemiske stoffer som brukes i tetningsmaterialer, lim, og midle...

HAR DU EN ANSATT MED LANGVARIG ELLER HYPPIG SYKEFRAVÆR? DU KAN SØKE OM TILSKUDD TIL EKSPERTBISTAND I SAKEN!

Ekspertbistand er en økonomisk støtteordning og en del av IA-avtalen. Målet er å hjelpe ar...

Hvorfor er avviksrapportering viktig?

Mange virksomheter er flinke til kvalitetssikring av produkter/tjenester de leverer og rap...

KURS VED BRUK AV DIISOCYANATER

Benytter du eller din virksomhet seg av produkter som byggskum, lim, fugemasse, tetningsma...

4 tips til risikovurdering? Enklere en du tror!

I alle virksomheter vil det finnes forhold som kan bidra til utvikling av helseplager, ska...

Frokostseminar “Sykefravær – ikke en privatsak!”

Denne morgenen bør du få med deg hvis du er leder med personalansvar, HR-ansatt eller vern...

Godt arbeidsmiljø er bra for den psykiske helsen

Arbeid er positivt for helsen, så lenge arbeidsmiljøet er godt. Her er seks råd for å skap...

Digitalt kurs: Psykososialt arbeidsmiljø på arbeidsplassen

En bedrift som er opptatt av det psykososiale arbeidsmiljøet har et viktig konkurransefort...

HELSETJENESTER I BEDRIFT

  e2 Helse sine fysioterapeuter er aktive ute i bedrift. 40% av sykefraværet i ...

KURS Stoffkartotek/kjemikaliehåndtering – Enkelt forklart – digitalt

Har dere et stoffkartotek eller noen kjemikalier i bedriften? Eller kanskje dere trenger h...

SLIK FÅR DU DEN SYKEMELDTE RASKT TILBAKE I JOBB

7 KONKRETE TIPS FRA BEDRIFTSHELSETJENSTEN på e2 Helse  Det er flere tiltak du som arbei...

Få hjelp til å mestre psykiske helseplager og stress.

De fleste av oss vil i løpet av livet oppleve at det lugger litt – både psykisk og fysisk....

Visste du dette om dieseleksos og mineraloljer?

Benytter du eller din bedrift seg av kjøretøy eller varmeanlegg som benytter diesel som dr...

Varmt arbeid – kurs om helsefarer, vernetiltak og bruk av personlig verneutstyr

Benytter du deg av varme arbeidsmetoder? Da skal både arbeidstakere og verneombud ha op...

4 råd for de viktige og vanskelige samtalene

Her finner du informasjon om hva som er lurt å tenke på og planlegge dersom du skal gjenno...

Varmt arbeid – et brennhett område

Benytter du deg av varme arbeidsmetoder? Da bør du følge godt med videre, for dette kan...

5 tips for å forebygge knesmerter

Knesmerter er svært vanlig i dagens samfunn, og det er noe vi fysioterapeuter ser mer og m...

Hvorfor er avviksrapportering viktig?

Virksomheter som er gode på å rapportere om avvik, har oftere færre ulykker og mer smidige...

5 tips for å håndtere konflikter på arbeidsplassen

Uenigheter og friksjoner er en naturlig del av arbeidslivet. Sunne uenigheter skaper utvik...

«Gå som folk!»

Som kiropraktor observerer jeg stadig at pasienter har lagt seg til et annerledes og mindr...

HVA GJØR EN YRKESHYGIENIKER i bedriftshelsetjenesten?

Hva kan en yrkeshygieniker hjelpe din arbeidsplass med? Arbeidsgiver har ansvaret for a...

Hvordan få det optimale arbeidsmiljøet i din bedrift!

Et godt arbeidsmiljø gir lavt sykefravær og effektive medarbeidere! Hva gjør din bedrift for å oppnå et optimalt psykososialt arbeidsmiljø?

Slitasje i ledd? Bruk det for hva det er verdt! 

Ofte får pasienter beskjed om at det er funnet slitasje i ledd eller i ryggen ved røntgen ...

7 TIPS FOR EN GOD LØPSOPPLEVELSE

Sommeren er her og en løpetur ute i friluft er høyaktuelt for mange av oss. Dette gjør god...

En sammenfatning om CAD fra Norsk Kiropraktor Forening

Aleksander Chaibi, Hans Otto Engvold og Øystein Ogre har satt sammen et tilsvar rundt spør...

Hva gjøre en arbeidspsykolog?

Jeg heter Karianne Kalseth Christensen, og jobber som psykolog ved e2 helse. I tillegg til...

Spesialist på arbeids- psykologi inn i e2-teamet

e2 Helse på Pindsle har 15 års jubileum og utvider tjenestetilbudet e2 Helse, det allsi...

5 effektive øvelser i slynge

Trenger du å styrke kjernemuskulaturen? Det er både forebyggende og prestasjonsfremmende. ...

Kommunikasjon – 5 tips til hvordan unngå misforståelse og bli mer bevisst!!!

Hvordan unngå misforståelse og bli mer bevisst.
Å kommunisere er noe vi som mennesker gjør hele tiden, og vi kommuniserer både gjennom språket og kroppsspråket vårt.

Tid for å måle radon!

Radon kan være helsefarlig og det er enkelt å måle! Arbeidsgiver skal sikre at arbeids...

Ta deg tid til en grundig ryggundersøkelse!  

Nasjonale Kliniske Retningslinjer for korsryggsmerter med utstrålende smerter ned i benet ...

Har du muskel-/skjelettplager og har helseforsikring? Kom til oss for behandling!

Norge har et av verdens beste helsevesen, men ventetiden for diagnose og behandling kan væ...

RISIKOVURDERING I 5 TRINN!

Alle virksomheter skal kartlegge og vurdere risiko for helseskade i arbeidet. Målet er at ...

Dette koster sykefraværet deg!

Bedrifter som er gode til å håndtere sykefravær, lykkes i å få medarbeidere raskere tilbake i jobb og har friskere medarbeidere.

Har du korsryggutfordringer – slik finner vi ut av årsaken!

e2 Helses kiropraktor Ståle Hauge har gode og dokumenterte metoder for å kartlegge årsaker...

Uspesifikke ryggplager finnes ikke!!!

Du har kanskje vært hos en ryggbehandler og fått diagnosen «uspesifikke korsryggsmerter». ...

Gruppetimer med Sandefjord Kreftforening starter opp i uke 34

Gruppetimene i samarbeid med Sandefjord kreftforening starter opp igjen i uke 34. e2 Tr...

Hold formen gjennom sommeren!

Ikke la de gode treningsrutinene som du har jobbet så hardt for siden starten av året være forgjeves! Vi gir deg tips til hvordan du kan holde deg i gang over ferien ved å ta gode valg for deg selv.

Alle virksomheter skal kartlegge og vurdere risiko for helseskade i arbeidet!

Og da er det ikke bare fare for å dø eller bli alvorlig skadet som teller. Andre faktorer ...

Fordelene ved å gjennomføre medarbeiderundersøkelse?

I en medarbeiderundersøkelse vil du se hvilke svakheter og trusler dere har i organisasjon...

Medarbeiderundersøkelse

Undersøkelser viser at medarbeidere som trives har lavere sykefravær og økt lønnsomhet! ...

Hvordan forebygge vold og trusler på arbeidsplassen?

Mange yrkesgrupper opplever trusler eller vold – det kan være truende oppførsel eller språ...

Fysioterapi på arbeidsplass bidrar til friskere medarbeidere og bedre økonomi!

Muskel- og skjelettrelaterte plager står for 40% av sykefraværet i norske virksomheter. Vi...

#MeToo har satt søkelyset på seksuell trakassering. Her får du 3 tips for hva bedriften kan gjøre på din arbeidsplass.

#MeToo har satt søkelyset på seksuell trakassering, og Arbeidstilsynet følger opp med kampanjen «Sette strek for seksuell trakassering» sammen med partene i utelivsbransjen og Likestillings- og diskrimineringsombudet.
Seksuell trakassering på arbeidsplassen, hva gjør vi nå?

Alle virksomheter skal kartlegge og vurdere risiko for helseskade i arbeidet!

Og da er det ikke bare fare for å dø eller bli alvorlig skadet som teller. Andre faktorer som påvirker helsen skal også vurderes. Her får du tre enkle spørsmål som utgjør kjernen i risikokartleggingen.

Tror du at din kollega er ruset på jobb? Tips til hva du kan gjøre!

Sommertid er for mange forbundet med en øl eller et glass hvitvin i solen, og det er ikke noe galt i det
-men det kan bli problematisk dersom det blir for mange glass….. og du går på jobb ruset. Tror du at din kollega er ruset på jobb?

3 gode tips for deg som jobber på kontor

Vi vet at lange dager foran skjermen kan tære på både nakke, skuldre og ryggen. Fysioterapeutene våre gir deg tre tips som kan være til hjelp for deg som har kontoret som arbeidsplass.

5 ting du bør vite dersom bedriften har lovpålagt bedriftshelsetjeneste (BHT)

Noen bransjer er mer utsatt for skader enn andre, disse bransjene har i følge arbeidsmiljøloven pålagt å ha bedriftshelsetjeneste (BHT). Har din bedrift lovpålagt BHT?

3 kjennetegn på bedrifter med lavt sykefravær

Hva kan vi gjøre for å redusere sykefraværet? Vårt tverrfaglige team har jobbet med reduksjon av sykefravær i en årrekke – og vi ser noen likhetstrekk med bedriftene som lykkes.