Helse

e2 Helse BHT bidrar til at aktiviteter og tiltak utarbeides sammen med ledelsen og ansatte, for å utvikle faktorer som fremmer ansattes totalhelse. Det utføres målrettet helseovervåkning i samarbeid med bedriften, og iht. lov og forskrift.

Lovpålagt helsekontroll anbefales hvert 2.-3. år på bakgrunn av arbeidseksponering og helserisiko. Det er fokus på helseeksponering knyttet til arbeidssituasjonen. Innholdet i legesamtalen og laboratorietester vil variere ut ifra behov.

De ansatte får i den målrettede helsekontrollen individuelle råd om forebyggende og helsefremmende tiltak, som igjen kan bidra til å fremme trivsel og mestring i arbeidet.  Bedrifter med mer en 10 ansatte får en samlet helsekontrollrapport med konkrete tiltak for å fremme god helse på arbeidsplassen.

For mer informasjon ta kontakt med oss på tlf. 47 87 65 00 eller på mail helse@e2.no.