Psykolog

«Psykologtjenesten hos oss er for deg som opplever psykiske helseplager som følge av vedvarende plagsomme symptomer, langvarig belastning eller mer akutte kriser og opplevelser.

En psykolog har kunnskap om menneskers handlinger, tanker og følelser. Noen ganger i livet kan vi oppleve plager som vedvarer, og som påvirker hvordan vi fungerer i hverdagen i så stor grad at vi har behov for å sortere, drøfte og få hjelp med dette hos psykolog. Vi kan oppleve vansker i hverdagen, med vår relasjon til oss selv eller vår relasjon til andre, og det kan gå ut over blant annet jobbmestring.

Hos psykolog kan du få hjelp til å bedre håndtere livet når det tar vanskelige vendinger. Ved å lære litt om normalpsykologiske prosesser og hvordan vi mennesker fungerer så kan vi raskt erfare å stå tryggere i perioder hvor det lugger ekstra. Vi kan bli kjent med lure måter å møte vansker på, og bli klar over konsekvensene av de litt mer uheldige strategiene vi mennesker ofte har en tendens til å benytte oss av. Med forebygging kan vi hindre at plagene utvikler seg til å bli mer trøblete enn de allerede er.»

Vår psykolog Karianne Kalseth Christensen er en nysgjerrig og aktiv psykolog. Hun har bred erfaring med en rekke psykologiske problemstillinger, og vil møte deg med et ønske om å forstå akkurat din situasjon. Karianne vil bidra med psykologisk fagkunnskap slik at du kan forstå deg og din situasjon bedre, og samtidig søke å bevisstgjøre deg reaksjonsmønstre, tankestiler og atferdsmønstre som kan skape økte vansker. Sammen vil terapeuten og du finne måter du aktivt kan jobbe med situasjonen for å oppnå en endring. Karianne benytter i stor grad tilnærminger basert på grunnleggende psykologiske teorier, metakognitiv teori og nyere stressforskning.

Karianne er utdannet psykolog fra NTNU Trondheim i 2011. Hun har tatt spesialistutdannelse i klinisk arbeidspsykologi og jobbet klinisk med enkeltindivider og grupper samt med foredrag, veiledning og rådgivning i fagområdet arbeid og psykisk helse for både NAV, arbeidsgivere og sykemeldere.

Les mer om Karianne her.