Denne personvernerklæringen handler om hvordan e2 Helse samler inn og bruker personopplysninger om deg.
Erklæringen inneholder informasjon om dine rettigheter og generell informasjon om hvordan e2 Helse behandler personopplysninger.
Sist oppdatert: 25.06.2018

1. Behandlingsansvarlig

Daglig leder i e2 Helse er ansvarlig for vår behandling av personopplysninger, og skal sikre at all behandling og håndtering av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldene lovgivning.

2. Formålet med behandlingen

Personopplysninger som samles inn og behandles av oss, brukes til å svare på henvendelser fra deg, levere tjenester du har kjøpt, samt opprettholde den service du forventer.

3. Hvilke opplysninger samles inn

For å bestille time hos e2 Helse via nettsiden, ber vi deg oppgi følgende informasjon:

 • Navn
 • E-postadresse
 • Mobilnummer
 • Fødselsdato
 • Melding / informasjon om bestillingen

Besøkende til nettsiden som ønsker å henvende seg via Kontakt oss-skjema, bes oppgi følgende informasjon:

 • Navn
 • E-postadresse
 • Informasjon om henvendelsen

Det er frivillig for besøkende til nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med timebestilling og henvendelser.

4. Bruk av webanalyse og cookies

e2 helse samler også inn og behandler avidentifiserte opplysninger om besøkende på e2helse.no. Vi bruker vanlige Internett-teknologier, blant annet Google Analytics for å samle informasjon om brukerne slik at vi til enhver tid kan tilrettelegge for best mulig funksjonalitet og videreutvikle informasjonstilbudet på nettsiden. Denne informasjonen hentes fra datamaskinens nettleser og kan omfatte IP-adresse, operativsystem, nettleserprogramvare (for eksempel ”Microsoft Internet Explorer”), skjermoppløsning og avsendernettside.
“Cookies” er små informasjonkapsler (tekstfiler) som nettsiden spør nettleseren din om å lagre på datamaskinen eller den mobile enheten. Dette gjør at nettsiden kan huske handlingene eller preferansene dine over tid. E2helse.no bruker følgende cookies (informasjonskapsler):

 • Google Analytics: statistikk og informasjon om hvordan besøkende bruker våre nettsider. Vi aggregerer informasjon og lager rapporter som hjelper oss med å forbedre opplevelsen. Verktøyet bruker førsteparts informasjonskapsler bare for å samle inn data. Disse cookiene, og dataene som samles inn, er anonymiserte, og kan ikke brukes til å identifisere deg som person.
 • Google Adwords og Facebook Ads: disse informasjonskapslene samler informasjon om hvilke annonser du har sett på internett og hvilke sider du ser på vår nettside, med formål om å gi deg relevante annonser på eksterne sider.
  Det er frivillig for besøkende til nettsiden å motta cookies på sin nettleser. Hvis du avviser dette, er det mulig at du ikke alltid vil ha tilgang til samme funksjonaliteter som hvis du aksepterer cookies.

Les gjerne vår detaljerte cookie policy her.

5. Det rettslige grunnlaget for behandlingen

Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter norsk lov om personopplysninger og EUs personvernsforordning, blant annet fordi behandling av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle kundeavtaler eller hjelpe våre kunder med det de lurer på.

6. Tilgang til informasjonen

For å sikre at personopplysninger behandles på en sikker måte, er det kun spesielt godkjente personer i e2 Helse som har tilgang til informasjonen du gir oss. Antallet ansatte med slik godkjenning er begrenset. Tilgangen til informasjon er sikret med tilgangskontrollmekanismer.

7. Andre databehandlere

e2 Helse AS har inngått avtale med ulike samarbeidspartnere, som hjelper oss å levere våre tjenester:

 • EasyWeb – leverandør av nettsiden
 • Berg Allum Consulting – leverandør av markedsføring – facebook og nettside
 • Facebook – leverandør av digitale tjenester
 • Google – leverandør av digitale tjenester
 • Collect.chat – leverandør av chat tjeneste på nettsiden
 • Makeplans – Leverandør av system for timebestilling/møtebooking
 • Unisoft IKT AS – leverandør av IT-systemer, server og DocNet ASP

I tilfeller der våre samarbeidspartnere behandler personlige opplysninger på vegne av e2 Helse, så har vi inngått avtaler for å sikre at behandlingen gjøres på en sikker måte, i samsvar med gjeldende lovgiving.

8. Hvordan sikrer vi opplysningene?

e2 helse har etablert regler og rutiner for personvern.
Vi utleverer ikke dine personopplysninger til tredjeparter, utover samarbeidspartnerne som listes overfor. Disse har ikke tilgang til andre personopplysninger enn det som er nødvendig for å yte tjenesten.
Vi selger ikke dine personopplysninger til andre, og vi utleverer ikke dine personopplysninger til andre for markedsføringsformål uten at du uttrykkelig har samtykket til det.

9. Dine rettigheter

Hvis e2 Helse behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger. Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller du ikke ønsker at vi skal behandle dem, kan du også be e2 Helse rette eller slette opplysningene. Vennligst kontakt oss via personvern@e2helse.no. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.
Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir deg tilgang til personopplysninger om deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.
Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer. Vi sletter personopplysninger når en bruker gir beskjed om at han/hun ikke lenger ønsker å benytte tjenesten.

10. Utlevering av personopplysninger til andre

e2 helse gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

11. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her, eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.
Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no .

12. Samtykke, lovvalg og verneting

Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre nettsider. Vi krever at brukere aksepterer å overholde erklæringen som en del av vår relasjon.
Ved å bruke våre nettsider aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne Personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere og tredjeparter som beskrevet i erklæringen.
e2 Helse er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Norge i samsvar med lovene i Norge, med mindre annet følger av preseptorisk lokal rett.

13. Endringer i erklæringen

e2 Helse forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av e2 Helse. Du kan finne ut når disse retningslinjene sist ble endret ved å se “Sist oppdatert” øverst på denne siden.

Kontaktinformasjon
Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på personvern@e2helse.no, eller sende brev til Personvern, E2 Helse AS, Nygårdsveien 84, 3221 Sandefjord.