Offshore & sjømannsattest

Bedriftslegene Andreas Bjørang er godkjent som offshorelege og sjømannslege.

Vi har kort ventetid!

Ta kontakt med oss på tlf. 47 87 65 00 eller e-post; helse@e2.no i dag!

Husk å ta med gyldig ID (førerkort, pass, ID-kort). Digitalt førerkort kan dessverre ikke benyttes som ID.

Offshoreattest:

Pris: 2425,- betales etter konsultasjon

Alle som oppholder seg på innretninger i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkel skal til enhver tid kunne legge frem gyldig helseerklæring.
Fra 1. januar 2014 kan helseerklæringer for petroleumsarbeidere (offshore) bare utstedes av spesielt godkjente leger kalt petroleumsleger.

For personer som jobber offshore på den norske kontinentalsokkel, finnes det ifølge norsk lov helsekrav som må være oppfylt. Dette er fordi offshorearbeid ofte krever bedre helse enn arbeid på land. Generelt vil undersøkelsen kartlegge om personen er i stand til å oppfatte faresignaler, mestre evakueringssituasjoner, og utføre sitt arbeid på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

Normalt er helseklareringen gyldig i 2 år, regnet fra utstedelsesdato. Dersom spesielle medisinske grunner foreligger, kan det gis kortere gyldighetstid.

Sjømannsattest:

Pris: 2525,- betales etter konsultasjon

Alle arbeidstakere på norske skip og flyttbare innretninger, med noen få unntak (helseforskriften § 2), må ha helseerklæring.

En helseerklæring er en erklæring fra sjømannslege om at en person er funnet helsemessig skikket til å gjøre tjeneste om bord på norske skip og flyttbare innretninger.

Hensikten er å finne ut om du er helsemessig skikket til tjeneste om bord på norske skip og flyttbare innretninger jf. helseforskriften § 1.

Legen skal sjekke blant annet syn/fargesyn, hørsel, din fysiske funksjonsevne, og se på eventuell medisinbruk mv.

Ved endt undersøkelse skal du motta en utskrift av elektronisk helse- og/eller udyktighetserklæring.

Helseerklæringen er gyldig i to år. Helseerklæring utstedt til arbeidstaker under 18 år er gyldig i ett år.

For offshore og sjømannsattester, send mail HER.