Aktuelt

Seminar i sykefravær 22.08.24

«Sykefraværsarbeid bør flyttes fra legekontoret til arbeidsplassen» Bli tryggere i syke...

Sykefraværet du bør bli kvitt

Det evinnelige diskusjonstemaet i norsk arbeidsliv og samfunnsdebatt er sykefravær. Sykefr...

Kartlegging av muskel – og skjelettapparatet, som forebyggende tiltak for arbeidsrelaterte muskel og skjelettplager.

Våre fysioterapeuter er opptatt av arbeid, og det å holde folk i arbeid. Dette gjøres b...

Kursoversikt høsten 2024

Vi tilbyr følgende kurs høsten 2024 29.08.24 Personalsamtalene du unngår 10.09.24 HM...

Nye krav til arbeidsavtaler fra 1. juli 2024!

Fra  1. juli 2024 trer det i kraft flere endringer i arbeidsmiljøloven når det gjelder kra...

Vi tilbyr vaksine mot flåttencefallitt

Personer som ferdes mye ute i skog og mark, spesielt i området rundt Oslofjorden, bør vurd...

Dette kan bedriftshelsetjenesten bistå arbeidsgiver med

Bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver med de forhold som er arbeidsgivers ansvar ...

Personalsamtalene du unngår -“den vanskelige samtalen” Digitalt kurs 29.08.24

Konstant god flyt er ikke normalen i jobbhverdagen. Med jevne mellomrom stanger vi litt og...

Kvartseksponering ved arbeid med steinmaterialer

Benytter du eller dine ansatte steinmaterier som heller, fliser, betong, sand, grus eller ...

e2 Helses miljø-/bærekraftsprofil

Med bakgrunn i utviklingen av dagens samfunn, har vi i e2 Helse valgt å evaluere egen drif...

Arbeidstakere på Sørlandet, i Telemark og Vestfold har blitt friskere

Arbeidstakerne på Sørlandet, i Telemark og Vestfold er friskere nå, enn under koronaen. De...

HMS-KURS FOR VERNEOMBUD OG AMU REPRESENTANTER

Kurset passer for deg som er nyvalgt verneombud, medlemmer av AMU, mellomledere og andre s...

Hva er egentlig godt arbeidsmiljø? Bli en god kollega!

Arbeidsmiljøet handler om arbeidet som skal utføres og folka som skal utføre det – helt fr...

Visste du at alle bedrifter skal gjøre en risikovurdering av sitt psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljø?

  I enhver bedrift er det krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø- også det psyk...

Trestøveksponering for arbeidstakere som arbeider med trematerialer

Benytter du eller dine ansatte trematerialer i arbeidshverdagen? Da kan det være nyttig å ...

Dry needling

Dry needling er en type behandling hvor vi bruker svært tynne nåler til å behandle trigger...

Sykefraværsrutiner som forplikter og fungerer

Vi i bedriftshelsetjenesten ser at fraværssaker blir vanskelige personalsaker, og vi ønske...

God ergonomi på arbeidsplassen

Arbeidsrelaterte muskel og skjelettplager er hovedgrunnen til sykemeldinger og frafall i n...

8 tips til hvordan lykkes med omstilling?

Alle virksomheter vil oppleve omstilling og endringer. Endringer er en del av vår arbeidsh...

Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager er en “folkesykdom”

Muskel- og skjelettlidelser «plager flest og koster mest». Nesten en av tre av oss oppleve...

Endringer i regelverket om verneombud og arbeidsmiljøutvalg fra 1. januar 2024

Fra 1. januar 2024 trer endringer i arbeidsmiljøloven når det gjelder verneombud og arbeid...

Når uhellet er ute

Nå er sommeren på hell og hverdagen nærmer seg med stormskritt. Det betyr for mange at de ...

Tennisalbue

Tennisalbue eller lateral epikodylitt, er en svært vanlig skade som forårsaker smerter på ...

Informasjon om krav til opplæring ved bruk av diisocyanater

Diisocyanater er en gruppe kjemiske stoffer som brukes i tetningsmaterialer, lim, og midle...

HAR DU EN ANSATT MED LANGVARIG ELLER HYPPIG SYKEFRAVÆR? DU KAN SØKE OM TILSKUDD TIL EKSPERTBISTAND I SAKEN!

Ekspertbistand er en økonomisk støtteordning og en del av IA-avtalen. Målet er å hjelpe ar...

Godt arbeidsmiljø er bra for den psykiske helsen

Arbeid er positivt for helsen, så lenge arbeidsmiljøet er godt. Her er seks råd for å skap...

HELSETJENESTER I BEDRIFT

  e2 Helse sine fysioterapeuter er aktive ute i bedrift. 40% av sykefraværet i ...

Få hjelp til å mestre psykiske helseplager og stress.

De fleste av oss vil i løpet av livet oppleve at det lugger litt – både psykisk og fysisk....

Varmt arbeid – et brennhett område

Benytter du deg av varme arbeidsmetoder? Da bør du følge godt med videre, for dette kan...

Hvorfor er avviksrapportering viktig?

Virksomheter som er gode på å rapportere om avvik, har oftere færre ulykker og mer smidige...

«Gå som folk!»

Som kiropraktor observerer jeg stadig at pasienter har lagt seg til et annerledes og mindr...

Hva gjøre en arbeidspsykolog?

Jeg heter Karianne Kalseth Christensen, og jobber som psykolog ved e2 helse. I tillegg til...

Alle virksomheter skal kartlegge og vurdere risiko for helseskade i arbeidet!

Og da er det ikke bare fare for å dø eller bli alvorlig skadet som teller. Andre faktorer som påvirker helsen skal også vurderes. Her får du tre enkle spørsmål som utgjør kjernen i risikokartleggingen.