Aktuelt

Endringer i regelverket om verneombud og arbeidsmiljøutvalg fra 1. januar 2024

Fra 1. januar 2024 trer endringer i arbeidsmiljøloven når det gjelder verneombud og arbeid...

Dette kan bedriftshelsetjenesten bistå arbeidsgiver med

Bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver med de forhold som er arbeidsgivers ansvar ...

Kursoversikt 2023/2024

e2 Helse Bedriftshelsetjeneste har gleden av å tilby følgende kurs:   Yrkeshygi...

Frokostseminar “Sykefravær – ikke en privatsak!”

Denne morgenen bør du få med deg hvis du er leder med personalansvar, HR-ansatt eller vern...

«Den vanskelige samtalen – på jobb.» Digitalt kurs 28.11.23

Konstant god flyt er ikke normalen i jobbhverdagen. Med jevne mellomrom stanger vi litt og...

HELSETJENESTER I BEDRIFT

  e2 Helse sine fysioterapeuter og kiropraktorer er aktive ute i bedrift. 40% a...

Få hjelp til å mestre psykiske helseplager og stress.

De fleste av oss vil i løpet av livet oppleve at det lugger litt – både psykisk og fysisk....

HAR DU EN ANSATT MED LANGVARIG ELLER HYPPIG SYKEFRAVÆR? DU KAN SØKE OM TILSKUDD TIL EKSPERTBISTAND I SAKEN!

Ekspertbistand er en økonomisk støtteordning og en del av IA-avtalen. Målet er å hjelpe ar...

e2 Helses miljø-/bærekraftsprofil

Med bakgrunn i utviklingen av dagens samfunn, har vi i e2 Helse valgt å evaluere egen drif...

Informasjon om krav til opplæring ved bruk av diisocyanater

Diisocyanater er en gruppe kjemiske stoffer som brukes i tetningsmaterialer, lim, og midle...

Hvordan forebygge arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager?

Arbeidsrelaterte muskel og skjelettplager er hovedgrunnen til sykemeldinger og frafall i n...

Godt arbeidsmiljø er bra for den psykiske helsen

Arbeid er positivt for helsen, så lenge arbeidsmiljøet er godt. Her er seks råd for å skap...

Tennisalbue

Tennisalbue eller lateral epikodylitt, er en svært vanlig skade som forårsaker smerter på ...

SLIK FÅR DU DEN SYKEMELDTE RASKT TILBAKE I JOBB

7 KONKRETE TIPS FRA BEDRIFTSHELSETJENSTEN på e2 Helse  Det er flere tiltak du som arbei...

Visste du dette om dieseleksos og mineraloljer?

Benytter du eller din bedrift seg av kjøretøy eller varmeanlegg som benytter diesel som dr...

4 råd for de viktige og vanskelige samtalene

Her finner du informasjon om hva som er lurt å tenke på og planlegge dersom du skal gjenno...

Varmt arbeid – et brennhett område

Benytter du deg av varme arbeidsmetoder? Da bør du følge godt med videre, for dette kan...

Når uhellet er ute

Nå er sommeren på hell og hverdagen nærmer seg med stormskritt. Det betyr for mange at de ...

HVA GJØR EN YRKESHYGIENIKER i bedriftshelsetjenesten?

Hva kan en yrkeshygieniker hjelpe din arbeidsplass med? Arbeidsgiver har ansvaret for a...

Slitasje i ledd? Bruk det for hva det er verdt! 

Ofte får pasienter beskjed om at det er funnet slitasje i ledd eller i ryggen ved røntgen ...

Hva gjøre en arbeidspsykolog?

Jeg heter Karianne Kalseth Christensen, og jobber som psykolog ved e2 helse. I tillegg til...

«Gå som folk!»

Som kiropraktor observerer jeg stadig at pasienter har lagt seg til et annerledes og mindr...

Alle virksomheter skal kartlegge og vurdere risiko for helseskade i arbeidet!

Og da er det ikke bare fare for å dø eller bli alvorlig skadet som teller. Andre faktorer som påvirker helsen skal også vurderes. Her får du tre enkle spørsmål som utgjør kjernen i risikokartleggingen.