Yrkeshygiene

e2 Helses bedriftshelsetjeneste foretar rådgivning, befaringer og yrkeshygieniske vurderinger med forslag til forbedringer ved din bedrift, herunder:

 • Støy
 • Støv, f.eks. trestøv, slipestøv og melstøv.
 • Inneklima (temperatur, karbondioksid (CO2) og luftfuktighet)
 • Belysning
 • Kjemisk eksponering av kjemikalier
 • Vibrasjoner

Er du usikker på hvilke typer arbeidsmiljøfaktorer dine ansatte utsettes for og hvordan dette påvirker helsen? Da kan vi hjelpe deg!

Dette hjelper vi ofte bedriftene med/ofte stilte spørsmål:

 • Har du etablert et stoffkartotek hvor det finnes sikkerhetsdatablader (SDS) for alle merkepliktige kjemikalier?
 • Hva er egentlig merkepliktige kjemikalier?
 • Har du ansatte med symptomer på dårlig inneklima?
 • Er det fukt i bygningen?
 • Hvorfor er risikovurdering viktig?

Vår yrkeshygieniker foretar nødvendige rådgivning, målinger og kartlegginger etter behov. Vi er opptatt av godt samarbeid med bedriftene og skreddersy kartlegging og løsninger. I etterkant av en kartlegging er vi opptatt av å levere faglige og lett forståelige rapporter som vil være nyttig i deres videre arbeid med et godt og forsvarlig arbeidsmiljø. Vi gir gode råd i forhold til hva som kan forbedres der det er nødvendig.

e2 Helse er opptatt å bistå bedrifter med å ansatte som er friske og effektive. “Fornøyde folk yter mer”. Vår kunnskap om lovverk og forskning på arbeidsmiljø vil gi dere nødvendig kunnskap for å foreta optimalt arbeidsmiljø hos dere.

For mer informasjon ta kontakt med vår yrkeshygeniker James Thorpe .