Yrkeshygiene

Vi foretar befaringer og yrkeshygieniske vurderinger ved din bedrift, herunder:

  • Støy
  • Støv
  • Ioniserende stråling (eks. røntgen)
  • Eksponering av kjemikalier
  • Vibrasjoner

Er du usikker på hvilke typer arbeidsmiljøfaktorer dine ansatte utsettes for?

Har du etablert et stoffkartotek hvor det finnes sikkerhetsdatablader (SDS) for alle merkepliktige kjemikalier?

Hva er egentlig merkepliktige kjemikalier?

Må stoffene håndteres som farlig avfall ved destruksjon?

Har du ansatte som har symptomer på dårlig inneklima?

Er det fukt i bygningen?

I etterkant av en kartlegging er vi opptatt av å levere faglig presise og lett forståelige rapporter.