Kurs

Seminar i sykefravær 22.08.24

«Sykefraværsarbeid bør flyttes fra legekontoret til arbeidsplassen» Bli tryggere i syke...

Kursoversikt høsten 2024

Vi tilbyr følgende kurs høsten 2024 29.08.24 Personalsamtalene du unngår 10.09.24 HM...

Personalsamtalene du unngår -“den vanskelige samtalen” Digitalt kurs 29.08.24

Konstant god flyt er ikke normalen i jobbhverdagen. Med jevne mellomrom stanger vi litt og...

Overordnet risikokartlegging på 1-2-3

I arbeidslivet er målet er at ingen blir skadet eller syk på grunn av arbeidet. Derimot vi...

Fraværskultur – digitalt kurs – 15.10.24

Det er nyttig og strategisk å kunne noe om hvilke psykologiske faktorer som spiller inn nå...

Avvik og avviksrapportering – hva er det? (digitalt kurs)

Mange virksomheter er flinke til kvalitetssikring av produkter/tjenester de leverer og rap...

God ergonomi på arbeidsplassen

Arbeidsrelaterte muskel og skjelettplager er hovedgrunnen til sykemeldinger og frafall i n...

KURS VED BRUK AV DIISOCYANATER

Benytter du eller din virksomhet seg av produkter som byggskum, lim, fugemasse, tetningsma...

KURS Stoffkartotek/kjemikaliehåndtering – Enkelt forklart – digitalt

Har dere et stoffkartotek eller noen kjemikalier i bedriften? Eller kanskje dere trenger h...

Varmt arbeid – kurs om helsefarer, vernetiltak og bruk av personlig verneutstyr

Benytter du deg av varme arbeidsmetoder? Da skal både arbeidstakere og verneombud ha op...