Ergonomi

Muskel- og skjelettplager er den største enkeltårsaken til sykefravær i arbeidslivet, og de vanligste årsakene til muskel-skjelettplager er uheldige ergonomiske forhold på arbeidsplassen.

e2 Helse bedriftshelsetjeneste bistår aktivt for å forebygge muskel- og skjelettplager, blant annet ved å vektlegge god ergonomi på arbeidsplassen. Dette innebærer at arbeidet er fysisk tilrettelagt og hensiktsmessig organisert.

  • Arbeidsplasskartlegging
  • Risikovurdering
  • Arbeidsteknikker (eks. forflytning og løfteteknikker)
  • Kartlegging av den enkelte arbeidstakers fysiske funksjonsevne
  • Rådgivning og konkrete tiltak for å redusere sykefraværet
  • Trening og individuelt tilpassede øvelser
  • Undervisning

Vi foretar befaringer på arbeidsplassen der vi kartlegger de ergonomiske forhold i tråd med aktuelt regelverk. Vi vurderer arbeidsstillinger og arbeidsoperasjoner, og ser blant annet på om arbeidet er for tungt, for ensformig, foregår i uheldige arbeidsstillinger eller varer for lenge.

Det utarbeides rapport med funn, resultater og forslag til tiltak.

Ta kontakt med vår fysioterapeut og HMS-rådgiver Anette H. Henriksen  for mer informasjon om hva vi kan bidra med hos dere og få et tilbud.