HMS-Rådgivning

e2 Helse BHT er den foretrukne fagekspert og samarbeidspartner på HMS, ved endring og planlegging av arbeidsplasser, samt utarbeidelse av HMS-prosedyrer og ved innkjøp.

  • Kartlegging av HMS- arbeid/ rutiner i bedriften
  • Gjennomgang av internkontrollforskrift
  • Rådgivning
  • Risikoanalyse
  • Undervisning

Internkontroll og systematisk HMS-arbeid er ”orden i eget hus” innen HMS. Vi gjør oppmerksom på at dette er en ”hjelp til selvhjelp”, og internkontrollen bør være enkel og brukervennlig.

Å få avdekket eventuelle mangler ved en internrevisjon sammen med BHT er å foretrekke, fremfor ved besøk av Arbeidstilsynet, El-/Branntilsyn e.l. Vi bistår gjerne i arbeidet med å holde internkontrollen “levende”.