Helsekontroller

Privatkunder

Vi kan tilby:

  • grundig helseundersøkelse og samtale med lege
  • prøver på laboratoriet: blodprøver, spirometri (lungefunksjonstest), EKG, hørselstest, InBody (kroppssammensetningsanalyse), andre tester i forhold til  livsstil og funksjonell medisin
  • e2 Formtest: kartlegging av fysisk funksjonsevne, se beskrivelse nederst på siden

 

Bedriftskunder

MÅLRETTET HELSEKONTROLL

Lovpålagt helsekontroll som anbefales hvert 2.-3. år i forhold til arbeidseksponering og helserisiko. Inneholder 20-30 min legekontroll med laboratoriet etter eksponeringsrisiko. Fokus på aktuell helseeksponering er knyttet til arbeidssituasjonen. Innholdet i legesamtalen og laboratorietester vil variere ut ifra behov. Total tidsbruk ca. 30-40 minutter.

Kr. 925,-/ pr. ansatt

 

KOMPLETT HELSEKONTROLL

Inneholder en grundig helseundersøkelse og samtale med lege i tillegg til laboratorieprøver som blodprøver, spirometri (lungefunksjonstest), EKG, hørselstest (hvert 3. år), InBody (kroppssammensetningsanalyse) og livsstilsattest. Tidsbruk 1 time.

1950,-/pr. ansatt

 

MÅLRETTET HELSEKONTROLL + e2 FORMTEST

Innhold: Målrettet helsekontroll (som beskrevet over) og e2 Formtest. Tidsbruk 1 1⁄2 time. (1⁄2 time lege og 1 time fysisk test inkl. InBody).

2050,-/pr. ansatt

 

KOMPLETT HELSEKONTROLL + e2 FORMTEST

Innhold: Komplett helsekontroll (som beskrevet over) og e2 Formtest. Tidsbruk 2 timer. (1 time lege og 1 time fysisk test inkl. InBody).

2875,-/pr. ansatt

 

BESKRIVELSE AV e2 FORMTEST

Kartlegging av fysisk funksjonsevne med fysioterapeut. Testen består av en rekke øvelser som alle i prinsippet kan gjennomføre. Alle testresultatene blir gjennomgått med hver deltaker sammen med fysioterapeuten. Individuelle fysiske svakheter belyses, spesielt med tanke på ergonomiske utfordringer og fysiske belastninger i arbeidssituasjonen. Spesifikk rådgivning gis på grunnlag av resultatene, for å forebygge plager i muskel- skjelettapparatet, samt styrke fremtidig arbeidsevne. Det blir oppmuntret til egeninnsats hos hver enkelt arbeidstaker til å ta ansvar for egen helse og arbeidsevne.

InBody (kroppssammensetningsanalyse): Maskin som gir en presis måling av kroppens sammensetning av blant annet muskler og fordeling av muskelmasse, fettvev, fettprosent, kroppsvann og visceralt fett (indre magefett).