Helsekontroller

Privatkunder

Vi kan tilby:

  • grundig helseundersøkelse og samtale med lege
  • prøver på laboratoriet: blodprøver, spirometri (lungefunksjonstest), EKG, hørselstest, InBody (kroppssammensetningsanalyse), andre tester i forhold til  livsstil og funksjonell medisin
  • e2 Formtest: kartlegging av fysisk funksjonsevne, se beskrivelse nederst på siden

 

Bedriftskunder

MÅLRETTET HELSEKONTROLL

Lovpålagt helsekontroll som anbefales hvert 2.-3. år i forhold til arbeidseksponering og helserisiko. Inneholder 20-30 min legekontroll med laboratoriet etter eksponeringsrisiko. Fokus på aktuell helseeksponering er knyttet til arbeidssituasjonen. Innholdet i legesamtalen og laboratorietester vil variere ut ifra behov. Total tidsbruk ca. 30-40 minutter.

Kr. 1130,-/ pr. ansatt

 

KOMPLETT HELSEKONTROLL

Inneholder en grundig helseundersøkelse og samtale med lege i tillegg til laboratorieprøver som blodprøver, spirometri (lungefunksjonstest), EKG, hørselstest (hvert 3. år), InBody (kroppssammensetningsanalyse) og livsstilsattest. Tidsbruk 1 time.

Kr. 2160,-/pr. ansatt

 

MÅLRETTET HELSEKONTROLL + e2 FORMTEST

Innhold: Målrettet helsekontroll (som beskrevet over) og e2 Formtest. Tidsbruk 1 1⁄2 time. (1⁄2 time lege og 1 time fysisk test inkl. InBody).

Kr. 2270,-/pr. ansatt

 

KOMPLETT HELSEKONTROLL + e2 FORMTEST

Innhold: Komplett helsekontroll (som beskrevet over) og e2 Formtest. Tidsbruk 2 timer. (1 time lege og 1 time fysisk test inkl. InBody).

Kr. 3200,-/pr. ansatt

 

BESKRIVELSE AV e2 FORMTEST

Kartlegging av fysisk funksjonsevne med fysioterapeut. Testen består av en rekke «øvelser» som alle i prinsippet kan gjennomføre. Målet er å gjøre den enkelte arbeidstaker motivert til å gjøre en egeninnsats for å holde seg frisk og unngå muskel-skjelettplager og evt. sykefravær.
Muskel- og skjelettrelaterte plager står for 40% av sykefraværet i norske virksomheter. Visste du at i snitt vil en 16 dagers sykemelding koste ca. 45 000 kr* bare i sykepenger og sosialekostnader? For det norske samfunnet koster muskel og skjelett-lidelser 70 milliarder i året. Det er derfor viktig å sette inn forebyggende tiltak. Vi har stor tro på at fornøyde ansatte yter mer. I e2 Helse jobber vi systematisk og målrettet med forebygging av bl.a. muskel- og skjelettplager. Functional Movement Screen (FMS) er et standardisert screeningverktøy som vi bruker for å avdekke mulige svakheter i muskel- og skjelettapparatet. Vi er opptatt av å se sammenhenger og forstå årsak til plagene. Gjennom denne kartleggingen får vi et helhetlig bilde av bevegelsesmønsteret til arbeidstakeren og dermed hvor mottagelig han/hun er for de ergonomiske belastningene i arbeidsmiljøet. Alle testresultatene blir gjennomgått med hver deltaker sammen med fysioterapeuten. Individuelle fysiske svakheter belyses, spesielt med tanke på ergonomiske utfordringer og fysiske belastninger i arbeidssituasjonen. Spesifikk rådgivning gis på grunnlag av resultatene, for å forebygge plager i muskel- skjelettapparatet, samt styrke fremtidig arbeidsevne. Det blir oppmuntret til egeninnsats hos hver enkelt arbeidstaker til å ta ansvar for egen helse og arbeidsevne.
InBody (kroppssammensetningsanalyse): Maskin som gir en presis måling av kroppens sammensetning av blant annet muskler og fordeling av muskelmasse, fettvev, fettprosent, kroppsvann og viceralt fett (indre magefett).

Ved kjøp av Formtest uten øvrig helsekontroll: kr. 1.390,-/pr. ansatt

Oppfølging av fysisk formtest:
Gjennomgang muskel-skjelett med fysioterapeut (1/2 time)
30 min gjennomgang og undersøkelse av muskel- skjelettsystemet med fokus på arbeidsbelastning og arbeidsrelaterte plager. Hva kan den ansatte selv gjøre for å stå godt rustet til å tåle arbeidsbelastningen jobbhverdagen byr på? Tips til nyttige verktøy (øvelser, tøyninger, tilrettelegginger) den ansatte kan ta i bruk. Vi er opptatt av at hver enkelt selv tar ansvar for egen helse, og oppmuntrer til egeninnsats.

kr. 612,-/pr. ansatt

*Utregning er basert på gjennomsnittslønn for alle yrkesgrupper i 2016) som er kr. 524600 pr. år. Ref. Statistisk Sentralbyrå. Sosiale kostnader på ansatte varierer fra bedrift til bedrift men «tommelfingereglen» som ofte blir brukt er 30-40% av lønn. Sosiale utgifter er blant annet: Pensjonforsikring, arbeidsgiveravgift, yrkesskadeforsikring, sosiale felleskostnader.