Utvidede helsekontroller

KOMPLETT HELSEKONTROLL

Inneholder en grundig helseundersøkelse og samtale med lege i tillegg til laboratorieprøver som blodprøver, spirometri (lungefunksjonstest), EKG, hørselstest (hvert 3. år) og  InBody (kroppssammensetningsanalyse). Tidsbruk 1 time.

KOMPLETT HELSEKONTROLL + kartlegging muskel- og skjelett

Innhold: Komplett helsekontroll (som beskrevet over) og Kartlegging muskel- og skjelett. Tidsbruk 1 timer. (20 min lege, 10 min laboratorie og 30 min fysisk test inkl. InBody).

Se priser her.

BESKRIVELSE AV kartlegging muskel- og skjelett

Vi har stor tro på at fornøyde ansatte yter mer. I e2 Helse jobber vi systematisk og målrettet med forebygging av bl.a. muskel- og skjelettplager. Funksjonstesten består av 14 øvelser som alle i prinsippet kan gjennomføre, og er et screeningverktøy for å kartlegge styrker og avdekke mulige svakheter i muskel- og skjelettapparatet. Vi er opptatt av å se sammenhenger og forstå årsak til evt. plager. Gjennom denne kartleggingen får vi et helhetlig bilde av bevegelsesmønsteret til arbeidstakeren, og dermed hvor mottagelig han/hun er for de ergonomiske belastningene i arbeidsmiljøet.

Vi vet at muskel- skjelett plager står for 40% av sykefraværet i norske virksomheter, og det er derfor viktig å sette inn forebyggende tiltak. I snitt vil en 16 dagers sykemelding koste ca. 45 000 kr* bare i sykepenger og sosiale kostnader.

Alle testresultatene blir gjennomgått med hver deltaker sammen med fysioterapeuten. Individuelle fysiske styrker og svakheter belyses, spesielt med tanke på ergonomiske utfordringer og fysiske belastninger i arbeidssituasjonen. Spesifikk rådgivning gis på grunnlag av resultatene, for å forebygge plager i muskel- skjelettapparatet, samt styrke fremtidig arbeidsevne. Det blir oppmuntret til egeninnsats hos hver enkelt arbeidstaker, til å ta ansvar for egen helse og arbeidsevne.
InBody (kroppssammensetningsanalyse): Maskin som gir en presis måling av kroppens sammensetning av blant annet muskler og fordeling av muskelmasse, fettvev, fettprosent, kroppsvann og visceralt fett (fett rundt indre organer).