Medarbeiderundersøkelse

2020- MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

I en medarbeiderundersøkelse vil du se hvilke svakheter og trusler dere har i organisasjonen, hvilke styrker og muligheter som finnes og frambringe dokumentasjon på det psykososiale arbeidsmiljøet. Det er en rask og enkel måte å måle «temperaturen» objektivt på din arbeidsplass. Sammen med bedriftens mål og strategier vil dere kunne sette inn riktig tiltak for å få det optimale arbeidsmiljøet. Vi vet at «fornøyde folk yter mer» og det gir mer penger i kassa!

e2 Helse har sammen med vår samarbeidspartner iFokus laget en enkel og effektiv medarbeiderundersøkelse basert på QPS Nordic (anerkjent testverktøy som er kvalitetssikret av STAMI (Statens Arbeidsmiljøinstitutt). Dette verktøyet er spesielt laget for bedrifter som ønsker en rask og enkel temperaturmåling. e2 Helse er opptatt at verktøyet skal være nyttig, gjennomførbart, effektivt, kostnadsbesparende og et verktøy for å forbedre bedriftens psykososiale arbeidsmiljø.

I undersøkelsen måles motivasjon, stress og utbrenthet hos dine medarbeidere, samt faktorer som har høy strategisk relevans for bedriften og temaer som kommer inn under arbeidsmiljøloven.

Virksomhetene er ofte gode på sitt produkt/tjenesteområde, og det er viktig! Men ledere glemmer ofte at det psykososiale arbeidsmiljøet er et eget fagfelt. Vi på e2 Helse er gode på utvikling av de menneskelige ressursene og brenner for å hjelpe bedrifter for å ha «fornøyde folk yter mer».  Vårt mål er å støtte og veilede deg som leder til å utnytte en av bedriftens viktigste ressurser, nemlig menneskene, på en enkel og effektiv måte.

Hvordan bruke arbeidsmiljøkartleggingen?

  • Starte forbedringsarbeid
  • Bedre kvalitet, redusere sykefravær og lignende
  • Bevisstgjøre, skape felles forståelse
  • Engasjere og motivere
  • Måle virkningen av tiltak
  • Rapportere
  • Underbygge budsjettering

Kartlegging som er godt planlagt og gjennomført kan bidra til en felles forståelse av arbeidsmiljøet. Dette letter oppstarten i sykefraværs- og HMS-arbeid. Se ikke bare etter negative faktorer, se også etter positive nærværsfaktorer og bygg videre på dem!

Kartleggingsprosessen er like viktig som selve kartleggingen og etterarbeidet. Involver de ansatte! Det skaper bevissthet om arbeidsmiljøet, virker motiverende og påvirker holdninger. Dermed får kartleggingen en læringseffekt, samtidig som en slik prosess sikrer oppslutningen om og gjennomføringen av tiltak.

Alle prognoser om fremtiden forteller oss at vi må være mer fleksible og endringsvillige enn noen gang. Det er derfor viktig at ledere får raskt informasjon om hva som kan forbedres og hva de er gode på, slik at bedriften kan sette i gang riktige tiltak for fremtiden. Menneskene i din bedrift er unike og det er ditt konkurransefortrinn. Medarbeiderundersøkelse med tiltaksplan vil gi bedriften større mulighet for vedlikehold og utvikling av personalet. Vi har stor tro på at «fornøyde folk yter mer», noe som vil gi bedriften gode resultater og bedre handlefrihet i fremtiden.

Ta kontakt med Cecilie for en uforpliktende prat om hva dere har behov for i din bedrift.