Medarbeiderundersøkelse

Undersøkelser viser at medarbeidere som trives har lavere sykefravær og økt lønnsomhet!
Men hva er trivsel, og har du oversikt over arbeidsmiljøet på bedriften din?
e2 Helse AS, avd. bedriftshelsetjeneste kan bistå deg med å gjennomføre medarbeiderundersøkelse som måler psykososiale faktorer som påvirker ditt arbeidsmiljø.
Kartleggingen er godt faglig forankret samtidig som den er effektiv og treffsikker! Det enkle er ofte det beste!

Vi måler motivasjon, stress og utbrenthet hos dine medarbeidere, samt faktorer som har høy strategisk relevans for bedriften og temaer som kommer inn under arbeidsmiljøloven.

Spørsmålene er hentet fra QPS Nordic, som er kvalitetssikret av STAMI (Statens Arbeidsmiljøinstitutt), og standardpakken inneholder 20 spørsmål som måler hvordan dine medarbeidere
opplever arbeidsmiljøet i bedriften. Spørsmålene kan også skreddersys til den enkelte bedrift.

Denne medarbeiderundersøkelsen gir deg en god “temperaturmåling” på det psykososiale arbeidsmiljøet.

Alle bedrifter er unike og dette er et effektivt verktøy for å sikre riktige tiltak fremover!

e2 Helse har stor tro på at “FORNØYDE FOLK YTER MER”! 

Pris fra kr. 12.990,-

Interessert i å høre mer? Ta kontakt med:
Cecilie Vidum Bakke, tlf: 977 29282, mail: cvb@e2.no