Varmt arbeid – kurs om helsefarer, vernetiltak og bruk av personlig verneutstyr

Benytter du deg av varme arbeidsmetoder?

Da skal både arbeidstakere og verneombud ha opplæring og informasjon om helsefarer og ulykkesrisiko, nødvendige vernetiltak samt bruk av personlig verneutstyr tilknyttet arbeidet.

Hva er varmt arbeid, og hvorfor bør jeg ha et kurs i dette?

Varmt arbeid er metoder som omfatter sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping av metallisk materiale. Disse arbeidsmetodene er spesielt risikofylte og fikk dermed sin egen forskrift i 1998 kjent som forskrift om varmt arbeid. Bakgrunnen for dette er at sveiserøyk og annet materiale fra varme arbeidsprosesser kan gi helseskader som hudplager, astma, siderose, sveiseblikk, metallfeber, KOLS, okular melanom (i øyet) samt lungekreft. Økte kunnskaper hos arbeidstakere og ledelse om disse helsefarene og hvordan forebygge disse vil da danne et solid grunnlag for videre arbeid med å forebygge sykdom og helseskader på arbeidsplassen.

I den forbindelse har vi utviklet et foredrag som dekker opplærings- og informeringskravene satt av forskrift om utførelse av arbeid, kap. 5 Varmt arbeid. Dette kan vi nå tilby deres ansatte og ledelse som en del av HMS-arbeidet mot å skape en trygg arbeidsplass hvor de ansatte er faglig oppdaterte på helsefarene ved eget yrke.

Kurset tar for seg følgende faktorer tilknyttet varmt arbeid:

 • Helsefarer forbundet med varmt arbeid
  (generelt og tilknyttet typen varmt arbeid og typen metall det arbeides på).
 • Bruk av arbeidsutstyr og verneutstyr i forbindelse med varmt arbeid.
 • Hvorfor og hvordan benytte punktavsug/allmennventilasjon og andre tiltak for å redusere helsefarene tilknyttet varmt arbeid.

Mål for opplæringen er som følgende:

 • Kunne beskrive helsefarer og ulykkesrisiko forbundet med varmt arbeid.
 • Vurdere hvilke verneutstyr som skal benyttes ved varmt arbeid.
 • Anvende kunnskapen i arbeidshverdagen ved å ta valg som reduserer
  risiko og helsepåvirkninger ved varmt arbeid.

I etterkant av kurset vil alle deltakere få ettersendt et personlig kursbevis og kursmateriell som dokumenterer opplæringen og innholdet av denne.

Høres dette interessant ut for deg som leder eller ansatt?
Ønsker dere faglig påfyll om helsefarer, risiko og vernetiltak tilknyttet varmt arbeid?

Da er det bare å melde seg på kurs i varmt arbeid.

 • Pris per deltaker: 990,-
 • Dato: kommer – send mail så setter vi deg på liste og du vil bli kontaktet når dato er satt.
 • Tid: kl. 08:00- 09:30
 • Sted: e2 Helse AS, Nygårdsveien 84, 3221 Sandefjord.

 

Bindende påmelding til Mona på e-post; mfl@e2.no innen 3 dager før kursstart.

Dersom du ønsker at vi gjennomfører kurs i din bedrift, gjør vi dette ved 5 eller flere deltakere. Er dette aktuelt for dere så ta kontakt med vår yrkeshygieniker James Thorpe på epost: jayt@e2.no eller per telefon, 91746122.

Kursholder er e2 Helses yrkeshygieniker James Thorpe. Han er utdannet biokjemiker med spesialisering innen proteinkjemi, pedagogikk og realfagsdidaktikk.  Han har også jobbet som lærer og er opptatt av formidling.

20220629 E2 Helse Portretter James Thorpe

 

 

 

 

 

NB!
Dette kurset er ikke det samme som sertifiseringskurset i varmt arbeid.
Sertifiseringskurset er pålagt av forsikringsselskaper, ikke av lovverket, for at det skal utbetales erstatning til bedriften ved ulykker tilknyttet varmt arbeid. Dette må fornyes hvert 5. år.

Her finner du informasjon om sertifiseringskurset:

https://www.tryggkurs.no/brannvern/varme-arbeider-basiskurs/?gclid=EAIaIQobChMIirGOqJb0_AIVlpGyCh0X2AOiEAAYASAAEgIZePD_BwE

https://arbinn.nho.no/hms/HMS-krav-og-organisering/hms-kurs-og-opplaring/sporsmal-og-svar/ma-mine-ansatte-ha-sertifikat-i-varme-arbeider/

Her er det lurt å forhøre seg med forsikringsselskapet om hva de krever av dere.

PASS PÅ! Sertifiseringskurset dekker ikke lovkravet om å gi informasjon og opplæring til arbeidstakere om helsefarer tilknyttet varmt arbeid.