Kirsti Holt NilsenBachelor i Ernæringsfysiologi

    E: khn@e2.no
    T: 47 87 65 00

    Kirsti jobber i SOL-avdelingen med bl.a. overvekt, livsstil og mage/tarm problematikk og har en bachelorgrad i ernæringsfysiologi. For Kirsti er det viktig at behandlingen er forankret i vitenskap og helsemyndighetenes anbefalinger. Pasientene hennes opplever at hun er opptatt av å finne bakenforliggende årsaker til deres utfordringer, og at hun er god på endring av uhensiktsmessige vaner og tankemønster. Kirsti er også opptatt av at maten vi spiser skal være bærekraftig.

    Kirsti har stor interesse for trening og fysisk aktivitet og er treningsinstruktør på fritiden. Gjennom oppussing av hytte og hjem får hun også brukt mye av kreativiteten sin, og hun er glad i å varte opp både guttene og vennene sine!