Anette H. HenriksenAvdelingsleder klinikk/ Fysioterapeut

    E: ahh@e2.no
    T: 47 87 65 00

    Anette er avdelingsleder for Klinikk og er en av våre fysioterapeuter. Hun er utdannet mensendieckfysioterapeut fra 2004, og har vært på e2 Helse siden oppstart i 2007. Anette har bred erfaring fra fysikalske institutter i Oslo og Sandefjord. Som behandler synes hun det er viktig å finne de disponerende årsakene til plager, og ut i fra dette utforme en tilpasset behandlingsplan. Dette gir ofte bedre forutsetninger for et varig resultat. Hun er opptatt av å bruke trening og aktivitet som en del av behandlingen, og har i tillegg idrettsutdannelse fra Norges Idrettshøyskole. Hun er nøyaktig og gir seg ikke før hun kommer til bunns i den aktuelle problemstillingen.

    Privat har Anette hendene fulle med stor familie og mange aktiviteter, men hun sier aldri nei til å bli med på sosiale sammenkomster. Hun har skikkelig konkurranseinstinkt, er den siste i seng og den første opp!