Anette H. HenriksenAvdelingsleder klinikk/ Fysioterapeut / HMS-rådgiver

    E: ahh@e2.no
    T:  90 22 88 03

    Anette er HMS – rådgiver i vår BHT og avdelingsleder for Klinikk. Hun er utdannet mensendieckfysioterapeut fra 2004, og har vært på e2 Helse siden oppstart i 2007. Hun bruker nå sin lange erfaring som behandler til forebyggende arbeid ute i bedriftene våre som en del av BHT.  Hun er opptatt av å bistå arbeidsplasser til å tenke gode løsninger og tilpasninger mellom arbeidsmiljø, teknikk og menneske for å forebygge arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hun er også opptatt av å formidle kunnskap om risiko i arbeid og ansvarliggjøre de ansatte til å ta smarte valg i arbeidshverdagen, og gjøre det som skal til på fritiden for å være rustet til å tåle arbeidets krav.

    Privat er Anette glad i å være aktiv med familie og venner.