Anette H. HenriksenAvdelingsleder klinikk/ Fysioterapeut / HMS-rådgiver

    E: [email protected]
    T: 47 87 65 00

    Anette er avdelingsleder for Klinikk og HMS-rådgiver i vår BHT. Hun er utdannet mensendieckfysioterapeut fra 2004, og har vært på e2 Helse siden oppstart i 2007. Anette har bred erfaring fra fysikalske institutter i Oslo og Sandefjord. Hun bruker nå sin lange erfaring som behandler til forebyggende arbeid ute i bedriftene våre som en del av BHT.  Hun er opptatt av å bistå arbeidsplasser til å tenke gode løsninger og tilpasninger mellom arbeidsmiljø, teknikk og menneske for å forebygge arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hun er også opptatt av at de ansatte selv skal se årsakssammenhenger og ansvarliggjøre de ansatte til å gjøre det som skal til for å være rustet til å tåle arbeidets krav.

    Privat er Anette glad i å være aktiv med familie og venner.