Amelia C. GibsonFysioterapeut

    E: ac@e2.no
    T: 47 87 65 00

    Amelia er utdannet fysioterapeut fra Edinburgh i 2003, og har jobbet i e2 Helse siden 2011. NLP- utdannet 2012. Lang erfaring med muskel- skjelettlidelser, akupunktur og funksjonell trening.Hun har en mastergrad i Helsefremmende arbeid, der hun har hatt særlig fokus på arbeidsliv og arbeidstakere med helseplager. Amelia jobber også som HMS-rådgiver sammen med resten av bedriftshelseteamet.

    Hun er opptatt av helheten – at smerter i kroppen kan ha sammenheng med problemer andre steder enn akkurat der man har vondt, om det kommer fra f.eks. ankelen eller skulderen, eller har opprinnelse i psykisk belastning. I den fysikalske behandlingen bruker hun hendene, nåler, kinesiotape, trening og trykkbølge som verktøy. Amelia har gjennomført Mastergrad i Helsefremmende Arbeid med glans, og hun synes det er spesielt interessant å jobbe ut mot våre bedriftskunder for å skape helsefremmende arbeidsplasser med friske og motiverte medarbeidere. Amelia er den som kommer med hjemmebakte godsaker og engasjement for et godt psykososialt arbeidsmiljø!

    På fritiden liker Amelia å være aktiv med trening og friluftsliv. Hun har funnet tilbake til sangstemmen sin også, mye til sin families og kollegaers «glede»…