Seim Maskin AS

«e2 Helse har levert tjenester til Seim Maskin i mange år. Både ledelse og ansatte opplever at e2 Helse leverer gode tjenester i vårt HMS-arbeid.  Vi benytter også klinikken til e2 Helse ved behov.

Vi har nesten ikke sykemeldinger i Seim Maskin. Dette tror jeg henger tett sammen med oppfølgingen den enkelte ansatte får av de flinke folka på e2 Helse, slik at hver og én bli rustet til vårt fysisk krevende arbeid.

Jeg vil samtidig tilføye at e2 Helse er meget ekspeditte, det gjelder også ved akutt behov.

På bakgrunn av våre opplevelser kan jeg absolutt anbefale e2 Helse til andre virksomheter.»

 

Øystein Seim
Daglig leder