Matbørsen

“Vi tror at vårt samarbeid med e2 Helse har vært med på å redusere sykefraværet. Årlige formtester er med på å gjøre de ansatte mer bevisst på egen helse, og inspirerer til egeninnsats. Mulighet for konsultasjoner med kort ventetid er en stor fordel, for å forebygge skader og mulige sykemeldinger.”