Overordnet risikokartlegging på 1-2-3

I arbeidslivet er målet er at ingen blir skadet eller syk på grunn av arbeidet. Derimot vil det i de aller fleste virksomheter finnes forhold som kan bidra til utvikling av helseplager, skader eller ulykker hos arbeidstakerne. Hos dere kan det være at noen er utsettes for: 

 • Arbeid i høyden, 
 • Skiftarbeid/nattarbeid/alenearbeid, 
 • Støy,  
 • Støv og kjemikalier, 
 • Trakassering, vold eller trusler (fra beboere, kunder eller kolleger), 
 • Vibrerende verktøy, 
 • Tungt eller ensformig arbeid, ubekvemme arbeidsstillinger (ergonomi). 

Å kartlegge og vurdere risikoforholdene på arbeidsplassen er dermed en viktig del av det forebyggende helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeidet i virksomheten deres. I den forbindelse setter Arbeidsmiljøloven §3-2, internkontrollforskriften §5 og Kapittel 7 i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning krav om at dere gjennomfører og oppdaterer en overordnet risikovurdering for virksomheten. For å bistå dere med dette arbeidet har vi i e2 Helse BHT utarbeidet et 2-delt kurs om risikokartlegging og -vurdering. 

Dette kan vi nå tilby deres ansatte, ledelse og vernetjeneste som en del av HMS-arbeidet mot å skape en trygg arbeidsplass hvor de ansatte er faglig oppdaterte på helsefarene og -risikoene ved eget yrke. 

Del 1 dekker det som er nødvendig for å gjennomføre en overordnet risikovurdering og inneholder tema som: 

 • Hva er risiko? 
 • Mulige risikofaktorer. 
 • Hva er en overordnet risikovurdering og hva skal den inneholde? 
 • Hvilke tiltak og barrierer kan iverksettes? 

Del 2 går nærmere inn på innholdet og gjennomføringen av en overordnet risikovurdering. Kurset tar for seg følgende temaer: 

 • Skjemaer og maler som kan benyttes i vurderingsarbeidet. 
 • Eksempler på kartlegging av risikofaktorer. 
 • Vurdering av sannsynlighet og konsekvens. 
 • Spesifikke risikovurderinger som kreves av lover og forskrifter.  
 • Nettsteder og informasjon om eksponeringer for ulike yrker/bransjer.  

Praktisk informasjon om kurset: 

 • Pris per del (for en deltaker): kr. 1.990,- 
 • Dato og tid: 
  • Del 1: 19.09.24, kl. 08:00-09:00. – digitalt 
  • Del 2: 03.10.24, kl. 08:00-09:30. – hos e2 Helse, Jotun Arena 3. etg.

Bindende påmelding til Mona på e-post; mfl@e2.no innen 1 uke før kursstart. 

MELD DEG PÅ I DAG! 

Dersom du ønsker at vi gjennomfører kurs i din bedrift, gjør vi dette ved 5 eller flere deltakere. Er dette aktuelt for dere så ta kontakt med vår yrkeshygieniker James Thorpe på epost: jayt@e2.no eller per telefon, 91746122. 

Kursholder er e2 Helses yrkeshygieniker James Thorpe. Han er utdannet biokjemiker med spesialisering innen proteinkjemi, pedagogikk og realfagsdidaktikk. Han har også jobbet som lærer og er opptatt av formidling. 

 20220629 E2 Helse Portretter James Thorpe