KURS VED BRUK AV DIISOCYANATER

Benytter du eller din virksomhet seg av produkter som byggskum, lim, fugemasse, tetningsmaterialer, klarlakk, industrimaling med mere? Da har dere behov for å erstatte produktene deres med mindre helsefarlige alternativer, eventuelt gjennomføre kurs i regi av bedriftshelsetjenesten eller leverandør innen den 23. august i år.

For å bistå dere med å oppfylle kravene gitt av REACH-forordning nr. 2020/1149 har vi på e2 Helse utviklet et kurs om helsefarer og bruk av diisocyanater som oppfyller lovkravene for opplæringen. Kravet om opplæring gjelder både for arbeidsgivere, arbeidsledere og arbeidstakere (inkludert avfalls- og renholdsarbeidere).


Kurset omhandler følgende:

 • forståelse og mestring av teoretiske og praktiske temaer omfattet av REACH-forordning nr. 2020/1149,
 • kunnskaper om helserisikoene forbundet med bruk av diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger.
 • kunnskap om gode arbeidsmetoder, hensiktsmessige risikohåndteringstiltak og riktig bruk av personlig verneutstyr.


Mål for opplæringen er at kursdeltaker skal ha kunnskaper og ferdigheter om:

 • hva diisocyanater er, og hvilke industrier og produkter stoffene anvendes i.
 • hvordan eksponering for diisocyanater kan forårsake symptomer og helseproblemer.
 • forhold ved bruk av diisocyanater som kan medvirke til risiko for uønskede hendelser, inkludert vurdering av sannsynlighet for og konsekvensene av slike hendelser.
 • vurdering av relevante forebyggende tiltak, verneutstyr og rutiner som kan redusere risiko tilknyttet arbeid med diisocyanater.
 • hva som kreves dersom det blir søl, lekkasjer og annen eksponering av diisocyanater.
 • kunne gjenkjenne om et kjemikalie inneholder diisocyanater.
 • regelverket REACH, CLP samt norske lover og forskrifter som viser til viktigheten av informasjon og merking av diisocyanater.


Tidsomfang:

Kurset har en varighet på 2,5-3 timer. Dette er inkludert en test som må gjennomføres og bestås for å få utstedt bevis for godkjent opplæringen. Sertifikatet er deretter gyldig i 5 år. Kurset er lagt opp slik at det ikke er behov for å bruke tid på e-læring/selvstudier.

Som en del av kurset vil det bli arbeidet med sikkerhetsdatablader for enkelte produkter. Det er dermed fint om deltakere tar med seg eller har tilgang til egne sikkerhetsdatablader under kurset.


Tidspunkter for felleskurs
:

 • Fysiske kurs: Ta kontakt på mfl@e2.no for å få info om dato.
 • kl. 07:30-10:30
 • Sted: e2 Helse AS, Nygårdsveien 84, 3221 Sandefjord.
 • Pris: 1950,- per deltaker, inkl. enkel bevertning.
 • Digitale kurs: Ta kontakt på mfl@e2.no for å få info om dato.
 • kl: 15:30-18:30.
 • Pris: 1950,- per deltaker.
 • Lenke til Teamsmøte sendes ut til påmeldte deltakere senest 2 dager før kursdato.

Bindende påmelding sendes til Mona på e-post; mfl@e2.no innen 3 dager før kursstart.
Felles kurs gjennomføres kun dersom det er minimum 10 påmeldte deltakere per kurs, opptil et maksimalt antall på 25 stk. Dette er for å sikre best mulig læringsutbytte.


Bedriftsinterne kurs:

Dersom det er ønskelig at vi gjennomfører eget kurs for deres bedrift, gjør vi dette ved 5 eller flere deltakere. Vi kan tilby dette både i våre lokaler og hos dere ved behov. Er dette aktuelt for dere så ta kontakt med vår yrkeshygieniker James Thorpe på epost: jayt@e2.no eller per telefon, 91746122 for et pristilbud.

Kursholder er e2 Helses yrkeshygieniker James Thorpe. Han er utdannet biokjemiker med spesialisering innen proteinkjemi, pedagogikk og realfagsdidaktikk.  Han har også jobbet som lærer og er opptatt av formidling.

20220629 E2 Helse Portretter James Thorpe