KURS Stoffkartotek/kjemikaliehåndtering – Enkelt forklart

Har dere et stoffkartotek eller noen kjemikalier i bedriften? Eller kanskje dere trenger hjelp med å få ordnet opp i alle papirene, mappene eller hyllene?

Fortvil ikke, for hos oss i e2 Helse har vi kunnskaper og kurs om sikkerhetsdatablader og stoffkartotek som kan være nyttige for dere å få med dere. Det er enklere enn du tror!


Hva er et stoffkartotek, og hvorfor bør jeg ha et kurs i dette?

Alle bedrifter som produserer, bruker eller lagrer kjemikalier har sannsynligvis ett eller flere kjemikalier som kan utgjøre en helsefare for mennesker eller miljø. Mulighetene for å utvikle helseskader er mange og vil være avhengig av hvilket kjemikalie som benyttes. Flere stoffer er helseskadelig om de for eksempel innåndes, får absorbere gjennom huden eller svelges. Noen kjemikalier er derimot farlige for naturen om de skulle komme ut i vann og avløpssystemet vårt.

En svært viktig del av det forebyggende arbeidet tilknyttet kjemikalier på arbeidsplassen er at arbeidstakere og verneombud har grundig opplæring og informasjon om temaer som helsefarer og ulykkesrisiko, nødvendige vernetiltak samt bruk av personlig verneutstyr. Denne informasjonen finnes ofte i sikkerhetsdatabladene og skal være tilgjengelig i form av et fysisk eller digitalt stoffkartotek.

For å kunne bistå dere i arbeidet med denne prosessen har vi utviklet et kurs som dekker opplærings- og informeringskravene satt av forskrift om utførelse av arbeid, §3-4 og 3-5

Dette kan vi nå tilby deres ansatte og ledelse som en del av HMS-arbeidet mot å skape en trygg arbeidsplass hvor de ansatte er faglig oppdaterte på helsefarene ved eget yrke.

Mål for opplæringen er som følgende:

 • Bli kjent med informasjonen i stoffkartoteket deres for stoffene dere arbeider med, og bruke informasjonen i arbeidshverdagen.
 • Øke kunnskapene deres om bruk av stoffkartotek og sikkerhetsdatablader.
 • Forklare og vurdere farer dere utsettes for samt hvilke verne- og førstehjelpstiltak dere bør benytte for ulike stoffer.
 • Vite hva dere skal gjøre dersom dere skulle være uheldige og bli eksponert for et kjemikalie.

Kurset tar for seg følgende om stoffkartotek:

 • Hva et stoffkartotek, og hva er hensikten med det?
 • Hvilke krav stilles til et stoffkartotek?
 • Hva er sikkerhetsdatablader og hva inneholder de av informasjon?
 • Betydningen av fareidentifikasjon (faresymboler/-piktogrammer).
 • Øvelse i å forstå og anvende informasjon fra stoffkartoteket til bruk i arbeidshverdagen.

Kurset skreddersys etter deltakernes behov og bransje. Dette gjøres deriblant gjennom å bruke deres egne sikkerhetsdatablader i opplæringen. I etterkant av kurset vil alle deltakere få ettersendt et personlig kursbevis og kursmateriell som dokumenterer opplæringen og innholdet av denne.

 • Pris per deltaker: kr. 990,-
 • Dato kommer, ønsker du å sette deg på liste, send mail.
 • Tid: kl. 08:00-09:30.
 • Sted: e2 Helse AS, Nygårdsveien 84, 3221 Sandefjord.

Bindende påmelding til Mona på e-post; mfl@e2.no innen 1 uke før kursstart.

MELD DEG PÅ I DAG!

Dersom du ønsker at vi gjennomfører kurs i din bedrift, gjør vi dette ved 5 eller flere deltakere. Er dette aktuelt for dere så ta kontakt med vår yrkeshygieniker James Thorpe på epost: jayt@e2.no eller per telefon, 91746122.

Kursholder er e2 Helses yrkeshygieniker James Thorpe. Han er utdannet biokjemiker med spesialisering innen proteinkjemi, pedagogikk og realfagsdidaktikk. Han har også jobbet som lærer og er opptatt av formidling.

20220629 E2 Helse Portretter James Thorpe