Kurs om omstilling og endring 08.02.24 m/arbeidspsykolog

Krav og behov fra omverdenen gjør at vi må endre og tilpasse oss kontinuerlig. Det kan handle om små daglige tilpasninger og endringer i rutiner, verktøy og organisering, til større endringer ved skifte av eierskap/lederskap, sammenslåinger eller ved oppdelinger av virksomheter og avdelinger.

Hvordan er dette for oss? Hva kjennetegner bedrifter som er gode på endring, og hva kjennetegner de som har en svekket evne til både lavskala og storskala endring og utvikling?

Endringer og omstillinger på arbeidsplassen er ofte assosiert med usikkerhet og bekymring. Det er en stor lederoppgave å få med seg bedriftens ansatte på den endringsreisen man ser er helt nødvendig for å vokse, og i noen sammenhenger overleve. Det er normalt å kjenne på motstand mot endring, vi skyr ofte det ukjente og usikre. De fleste vil samtidig forstå at omstilling og endring er nødvendig, og noen kan også oppleve det som forfriskende og betryggende at bedriften følger med i tiden. Vi skal allikevel ikke avfeie skeptikerne, for vi vet at bedriftsendringer medfører en økt risiko. Omstillinger og endringer har stor innvirkning på arbeidsmiljøet. Ledere som kjenner til risikofaktorene og hensyntar disse i endringsarbeidet vil stå stødigere i endringsfasen.  Disse bedriftene vil kunne unngå unødvendig belastninger og omkostninger i en allerede spennende fase i bedriften.

I dette kurset vil vi gjennomgå de sentrale lovene og forskriftene som gjelder endring og omstilling. Vi vil snakke om hva omstilling og endring er, og hva som vanligvis skjer i en bedrift når man skal justere seg og endre i smått eller i stort. Hva kan du som arbeidsgiver gjøre for å lykkes? Hva kan du forvente fra de ansatte? Du vil lære om hva som kjennetegner bedrifter som er rustet for omstilling, og hva som er typisk for bedrifter som snubler mer enn de lykkes.


Delta på fysisk kurs med arbeidspsykolog Karianne Kalseth Christensen:

  • Tema: Omstilling og endring 
  • Dato: 08.02.24
  • kl. 0800-1000
  • Sted: e2 Helse AS
  • Pris kr. 1710,- pr. deltaker

Påmelding sendes til mfl@e2.no innen 1 uke før kurset.

VELKOMMEN!

20220629 E2 Helse Portretter Karianne