Avvik og avviksrapportering – hva er det? (digitalt kurs) – april 2024

Mange virksomheter er flinke til kvalitetssikring av produkter/tjenester de leverer og rapporterer da om avvik i forhold til dette. Dette er veldig viktig, men en kan da fort glemme HMS-arbeidet, hvor menneskene er en av bedriftens viktigste ressurser. Derfor skal det rapporteres både kvalitets- og HMS-avvik. 

Det å ha et velfungerende avvikssystem er et viktig verktøy for å kunne forbedre og utvikle bedriftens helse, miljø og sikkerhet. For å bistå dere med dette arbeidet har vi i e2 Helse BHT utviklet et kurs som skal gi dere et innblikk i hvordan skape en trygg og god arbeidsplass hvor folk tar vare på hverandre. 

Avvikshåndtering handler om å oppdage, melde, rette opp og forebygge brudd på helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Alle virksomheter skal ha interne rutiner for dette. Virksomheter som er gode på å rapportere og behandle avvik, har oftere færre skader og ulykker enn virksomheter hvor avvik ikke rapporteres. Avviksrapportering bidrar til trygge og sunne arbeidsplasser, bedring av arbeidsprosesser og kontinuerlig utvikling. Videre er det rimeligere å forebygge enn å drive med «brannslukking». I verste fall kan slike holdninger føre til en alvorlig ulykke. 

Kursets innhold: 

  • Hva er et avvik? 
  • Hvordan melde avvik? 
  • Hvordan følge opp avvik? 
  • Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt. 
  • Hvordan holdninger og arbeidskultur påvirkning avviksprosessen. 

Praktisk informasjon om kurset: 

  • Pris per deltaker: kr. 990,- 
  • Dato: 04.04.24 
  • Tid: kl. 08:00-09:00. 

Kurset kan skreddersys etter deltakernes behov og bransje. 

Bindende påmelding til Mona på e-post; mfl@e2.no innen 1 uke før kursstart. 

MELD DEG PÅ I DAG! 

Dersom du ønsker at vi gjennomfører kurs i din bedrift, gjør vi dette ved 5 eller flere deltakere. Er dette aktuelt for dere så ta kontakt med vår yrkeshygieniker James Thorpe på epost: jayt@e2.no eller per telefon, 91746122. 

Kursholder er e2 Helses yrkeshygieniker James Thorpe. Han er utdannet biokjemiker med spesialisering innen proteinkjemi, pedagogikk og realfagsdidaktikk. Han har også jobbet som lærer og er opptatt av formidling. 

20220629 E2 Helse Portretter James Thorpe