Sykefravær – digitalt kurs – 27.02.24

Det er nyttig og strategisk å kunne noe om hvilke psykologiske faktorer som spiller inn når arbeidstagere opplever vansker og plager i livet, eller vansker med egen jobbmestring. Dersom man kjenner til faktorer som øker risiko for fravær så kan man jobbe med disse i forkant og påvirke sykefraværskulturen på arbeidsplassen.  I dette digitale kurset vil du lære om jobbmestring og fravær i et arbeidspsykologisk perspektiv. Du vil få konkrete tips og råd til hvordan du kan jobbe med dette forebyggende samt hvordan du kan gjennomføre oppfølgingen av og samtalene med arbeidstagere som opplever vansker. Målet er at du blir tryggere i oppfølgingsarbeidet, at bedriften opplever lavere fravær og at den enkelte arbeidstager har lavere risiko for de helsemessige konsekvensene som fravær kan gi.

Helseplager påvirker naturlig nok fungeringen vår og arbeidsevnen vår. Behovet for å være borte fra jobb på grunn av sykdom vil i de fleste tilfeller også avhenge av arbeidsplassen, arbeidsoppgavene og mulighetene for tilrettelegging. Arbeidsplassen kan bidra til å redusere fraværet ved forebyggende arbeid med psykososiale og organisatoriske betingelser. Fravær handler også om kulturen rundt oss, holdningene våre, forventningene våre og vår egen jobbmestring. Ja, for det er faktisk slik at en gitt plage eller en gitt diagnose og en prognose sier svært lite om hvem som har fravær, eller hvor lenge fraværet blir. Fraværet handler svært ofte om mye mer enn det gitte symptomtrykk for den enkelte.  Det er gode nyheter, for da er det mye som kan påvirkes!  Påvirkningen begynner allerede ved rekruttering og ansettelse.  Lær mer om dette på kurset.

Meld deg på digitalt kurs om sykefravær.  Kurset er for deg som har personalansvar eller jobber med sykefravær. Kurset vil ha et forebyggende fokus, et kompetansehevende fokus og et praktisk fokus. Du vil lære viktige ting om arbeidspsykologi og sykefraværsjobbing, og du vil få konkrete råd og tips til fraværsarbeidet i din bedrift. Målsettingen er at du skal kunne påvirke kulturen på din arbeidsplass samt stå stødig i fraværsarbeid og personaloppfølging. Det vil kunne være både tidsbesparende og lønnsomt for din bedrift!

  • Pris: kr. 990,- pr. deltaker
  • Dato: 27.02.2024
  • Tid: 0830-1000
  • Påmelding sendes til: mfl@e2.no innen 1 uke før kurset.

Kursholder e2 Helses psykolog Karianne K. Christensen med spesialisering i arbeidspsykologi.