Spesialist på arbeids- psykologi inn i e2-teamet

e2 Helse på Pindsle har 15 års jubileum og utvider tjenestetilbudet

e2 Helse, det allsidige helsesenteret på Release Arena, utvider tjenestetilbudet. Med den erfarne arbeidspsykologen Karianne Kalseth Christensen på plass, tilbyr e2 Helse nå også psykologisk bistand til arbeidstakere og arbeidsgivere.

e2 Helse eies av lege Andreas Bjørang og kiropraktor Ståle Hauge. De er svært tilfredse med å ha fått Kalseth Christensen i teamet. Hauge erfarer som kiropraktor så å si daglig at pasienters kroppslige plager har sammenheng med mentale omstendigheter. Nå finner han endelig den psykologiske kompetansen som han har savnet, i naborommet.

– Den fagkunnskapen og erfaringen Karianne har blant annet fra NAV er svært kjærkommen, sier kompanjong og daglig leder Andreas Bjørang.

Jobben viktig for helsa

e2Helse er nå vesentlig bedre rustet til i en tidlig fase å hjelpe folk som sliter.

– Det er jo så mye god helse i å være i arbeid, selv om man ikke opplever seg å være 100 prosent frisk. Betydningen av å være tidlig på banen med støtte og bistand, kan ikke overvurderes. Her vil en erfaren klinisk arbeidspsykolog som Karianne være en god samarbeidspartner, sier Bjørang. Han legger ikke skjul på at de måtte legge seg i selen for å få henne til «å melde overgang».

I sitt møte med arbeidstakere og andre som opplever psykiske og fysiske helseplager, er Kalseth Christensen opptatt av å ha et arbeidsfokus.

– Deltakelse og mestring i arbeidslivet er en potent faktor i møte med psykiske og fysiske helseplager. Mitt mål er å bistå arbeidsgivere til å håndtere flere situasjoner på arbeidsplassen før arbeidstakeren blir sykemeldt, sier psykologen.

Behandling uten sykemelding

Utbredte helseplager som stress, depresjon, angst, smerteproblematikk, sorg, krisereaksjoner og relasjonelle utfordringer vil ofte kunne behandles effektivt i klinikk, innen man tenker på fastlege og sykemelding.

– Mange av de plagene som vi alle stort sett kommer til å erfare gjennom livet, kan håndteres før de utvikler seg til å bli mer alvorlige, mener arbeidspsykologen. Undervisning og lett tilgjengelig hjelp vil kunne trygge og forebygge.

En bieffekt av sykemeldingspraktiseringen her til lands er at sykefravær ofte blir langvarige. All erfaring viser at jo lengre sykemeldingsperioden blir, jo vanskeligere er det for folk å komme tilbake på jobben. Allerede etter åtte ukers sykefravær minker sannsynligheten for at du vender tilbake til arbeidsplassen dramatisk.

– Å falle ut av arbeidslivet er den største helserisikoen man løper, mener e2-lege Bjørang.

Selv om bedriftskunder og deres ansatte er e2s primære målgruppe, er det fullt mulig å be om samtale med psykologen selv om utfordringen ikke har noe med jobben å gjøre.

 Del av stadionplanen

Ideen om et helsesenter på Pindsle ble først lansert av Øyvind Allum i forbindelse med arbeidet med det nye stadionanlegget. Han var inspirert av Rosenborgs trenings- og helsesenter. Geir Amundsen, Sandefjord Fotballs daglige leder den gang, spleiset Hauge og Bjørang, som umiddelbart fant tonen.

Da senteret åpnet i 2007 hadde de også fått med seg sykepleier Mona F. Lystad og fysioterapeut Anette H. Henriksen. Med Karianne Kalseth Christensen og den nye kiropraktoren Jaran Joheim, har e2 Helse nå i alt 14 medarbeidere. I år feirer bedriften 15 år.

Dermed mener de to eierne at de har en godt rustet stab også i møte med kommende utfordringer i arbeidslivet.


Fakta e2 Helse AS

  • Har vært 15 år på Pindsle. Startet av Andreas Bjørang (Lege i spesialisering i arbeidsmedisin, jobber hovedsaklig som bedrifts-, offshore- og sjømannslege) og Ståle Hauge (kiropraktor med spesialkompetanse i undersøkelse av ryggsmerter).
  • Tverrfaglig helseklinikk og godkjent bedriftshelsetjeneste.
  • e2 Helse har to hovedavdelinger: Privat helsesenter og bedriftshelsetjeneste.
  • Har nylig ansatt sin første psykolog. Karianne Kalseth Christensen er spesialistutdannet i klinisk arbeidspsykologi. Arbeider med veiledning, undervisning og klinisk med enkeltpersoner.
  • Team med i alt 14 medarbeidere – leger, kiropraktorer, fysioterapeuter, HMS-rådgiver, psykolog, yrkeshygieniker, HR-rådgiver, sykepleier og helsesekretær.

Skrevet av Viamedia v/ Leif Magne Flemmen