Fysioterapi på arbeidsplass bidrar til friskere medarbeidere og bedre økonomi!

Muskel- og skjelettrelaterte plager står for 40% av sykefraværet i norske virksomheter. Visste du at i snitt vil en 16 dagers sykemelding koste ca. 45 000 kr* bare i sykepenger og sosiale kostnader. For det norske samfunnet koster muskel og skjelett-lidelser 70 milliarder i året.

Ofte er disse plagene arbeidsrelaterte, og vi ser mange fordeler ved å være tilstede på arbeidsplassene for å kartlegge hvordan plagene oppstår. Fysioterapeutene på e2 Helse tilbyr derfor behandling og kartlegging av muskel-skjelettplager og ergonomi ute i bedriftene.

Fysioterapeutene har mulighet til å se den ansatte i sin faktiske arbeidssituasjon, og får kjennskap til daglige belastninger og mulige årsaker til plagene. De ergonomiske forholdene som den ansatte jobber under spiller ofte inn når man skal tilnærme seg muskel- og skjelettplager. Fysioterapeutene kartlegger ergonomiske forhold, ser sammenhenger og kan gi konkrete tips og tiltak for å gjøre hverdagen lettere.

Den fysiske funksjonsevnen til den enkelte er en annen viktig faktor. Dersom den ansatte har fysiske begrensninger som gjør at funksjonsevnen er lavere enn hva arbeidet krever, er sjansen for å pådra seg muskel og skjelettplager større. Da blir det viktig å styrke den fysiske tåleevnen slik at den ansatte blir bedre rustet til å tåle den belastningen arbeidet krever. Å gjøre seg i stand til å gjennomføre arbeidsoppgavene er et ansvar den ansatte selv har. Fysioterapeutene hjelper mer enn gjerne med å legge opp individuelt tilpassede øvelser, med hensikt å styrke kroppen og tåleevnen for å kunne utføre arbeidet uten smerter/å forsterke smerter.

I tillegg til aktive øvelser er passiv behandling av muskler, sener og ledd et verktøy som er effektivt for å oppnå smertelindring. Fysioterapeuten bruker ulike behandlingsteknikker som massasje, tverrfriksjoner, tøyninger og leddmobiliseringer. Dette gjør det lettere å få til de endringene og tiltakene som trengs.

Å ha tilgang på fysioterapeut i bedriften er både kostnadseffektivt og tidsbesparende.

Ref. siste forskning/undersøkelse/studier vedr.  “Bra arbeidsmiljø er bra business”  , les : /https://arbeidsmiljo.stami.no/arbeidsmiljo-er-bra-business/

 

«Fornøyde folk yter mer!» – vi hjelper deg med å ta vare på dine ansatte der de er!

 

Ta kontakt i dag for en uforpliktende prat:

 

 

 

*Utregning er basert på gjennomsnittslønn for alle yrkesgrupper i 2016) som er kr. 524600 pr. år. Ref. Statistisk Sentralbyrå. Sosiale kostnader på ansatte varierer fra bedrift til bedrift, men «tommelfingerreglene» som ofte blir brukt er 30-40% av lønn. Sosiale utgifter er blant annet: Pensjonsforsikring, arbeidsgiveravgift, yrkesskadeforsikring, sosiale felleskostnader.