Hvordan forholde seg til Coronaviruset?

pr. 17.04.2020, kl. 1300

Vi henviser til https://helsenorge.no/koronavirus for siste oppdaterte råd og anbefalinger.

Det er viktig å følge med på de offisielle nettsidene daglig, slik at man er oppdatert med de siste rådene myndighetene gir.

Har du spørsmål om koronaviruset?

Hvis du ikke finner svar på fhi.no eller helsenorge.no, kan du ringe informasjonstelefon for publikum på 815 55 015. Hvis du tror du kan være smittet, ring fastlegen. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakten på 116 117.

Hver bedrift bør gjennomføre en risikovurdering i sin virksomhet.

e2 Helse AS følger nøye med på utviklingen. Det henviser til de til enhver tid gjeldende råd som gis fra helsemyndighetene.

Følg med på aktuelle linker:

 

SMITTESTOPP-appen
«e2 Helse BHT anbefaler at alle ansatte laster ned Smittestopp-appen og tar den i bruk. Dette er frivillig, men jo flere som tar den i bruk, jo mer oversiktlig blir smittesporingsarbeidet.

«Smittestopp» vil gi beskjed til personer som har vært i nær kontakt ( < 2m i mer enn 15 minutter) med en person som har fått påvist Covid-19 i en aktuell smitteperiode, men vil ikke si noe om hvem eller hvor. Hvis en ansatt får påvist Covid-19, har man dermed en god mulighet til å avgjøre evt hvem av kollegaene som må settes i karantene – så sant man har mulighet til å ha mobiltelefonen på seg under arbeidstiden. Det kan være vanskelig å huske i detalj hvem man har vært i nærheten av og om det evt kan ansees som nær kontakt. Her vil Smittestopp være et godt hjelpemiddel og kunne skape trygghet for både arbeidstakerne og arbeidsgiver om hva de bør gjøre videre.»

 

Generelle tiltak for alle:

2020 vaner som forebygger smitte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved spørsmål kontakt oss på telefon: 478 76 500.