e2 HELSE INVITERER TIL GRATIS FROKOSTSEMINAR – Sykefravær muskel-skjelett – 26.11.19

Muskel-skjelettplager – Plager flest, koster mest!

På dette frokostmøtet ser vi på sykefravær grunnet muskel-skjelettplager, som står for 40% av sykefraværet i Norge.

Kiropraktoren og fysioterapeuten snakker om de vanligste plagene og hva som kan gjøres. Ved å se på fysiske sammenhenger mellom arbeidet som skal utføres og arbeidstakers fysiske forutsetninger, kan vi ofte gi konkrete råd til arbeidstaker og arbeidsgiver om hva som skal til for å mestre arbeidshverdagen med minst mulig plager og «vondter». Ved å se helheten og forstå sammenhenger er det ofte mulig å redusere sykefravær grunnet muskel-skjelettplager.

HMS rådgiver og advokaten beskriver hva virksomheten og arbeidsgiver kan gjøre i møtet med arbeidstakeren som står i fare for å bli sykemeldt eller er sykemeldt. De vil også vektlegge hva den enkelte arbeidstaker kan gjøre, hvilke virkemidler som finnes og hvordan man skal forholde seg til lovverket.

 

PROGRAM

Kl. 0730-0800 – Velkommen til enkel frokost

Kl. 0800-0815 – HMS-rådgiver/fysioterapeut Amelia C. Gibson fra e2 Helse

 • Velkommen
 • Generelt om sykefravær, muskel-skjelettplager og ergonomi

Kl. 0815-0855 Kiropraktor Ståle Hauge og Fysioterapeut Anette H. Henriksen fra e2 Helse

 • Arbeid og helse: kunnskap som bidrar til å gjøre oss stødigere i møte med ansatte som presenterer fysiske helseplager.
 • Hva er de vanligste plagene og hva kan gjøres av arbeidsgiver og arbeidstaker?
 • Hva kan en behandler bistå med?

Kl. 0855-0905 – Kaffepause

Kl. 0905-0930 –  HMS-rådgiver/fysioterapeut Amelia C. Gibson fra e2 Helse

 • Hva kan virksomheten gjøre for å forebygge og tilrettelegge?
 • Forslag til tiltak kan bidra til at den sykemeldte kommer raskere tilbake på jobb

Kl. 0930-1000 – Siri Bergem – advokat/partner Advokatfirmaet Skaun AS

 • Nyheter vedr. IA-avtalen og ekspertbistand
 • Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt
 • Ansvarliggjøring av sykemeldte og medvirkningsplikt
 • Oppfølging av sykemeldte og samarbeidet med Nav

Kl. 1000-1015 Oppsummering og spørsmål

 

STED: Komplett Arena i Sandefjord (Nygårdsveien 84, 3. etg.)

Seminarets er nyttig for alle ledere, HMS og HR ansvarlige samt verneombud.

 

PÅMELDING: innen 16. november til Cecilie: cvb@e2.no eller 977 29 282

 

Deltakere får tilsendt presentasjonene i etterkant av seminaret!

 

 

HÅPER VI SEES!

 

Hilsen e2 Helse AS

e2 Helse

 

Frokostseminaret arrangeres i samarbeid med:

last ned (1)