Dette koster sykefraværet deg

– og her er de vanligste årsakene

Visste du at i snitt vil en 16 dagers sykemelding koste bedriften ca. 45 000 kr*? Har du regnet ut hvor mye 1% poeng reduksjon i sykefravær vil kunne utgjøre for din bedrift? Her er det penger å spare samtidig som belastningen på de friske medarbeiderne minsker.

I følge Statistisk Sentralbyrå er 130 000 personer sykemeldt hver dag. Bedrifter som er gode til å håndtere sykefravær, lykkes i å få medarbeidere raskere tilbake i jobb og har friskere medarbeidere. Det handler ofte om struktur og holdninger. Ikke minst være i tett dialog med den sykemeldte.

 

Hva er de vanligste årsakene til sykefravær?

 1. Muskel og skjelettplager
 2. Psykiske lidelser

I følge statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) skyldes 6 av 10 sykemeldinger en av disse plagene. Disse lidelsene henger ofte sammen med livsstilsrelaterte utfordringer som stillesitting, kosthold og stress. Opp mot 50% av alt sykefravær har tett sammenheng med arbeidsforholdet, som gjerne også slår ut i de to hovedårsakene til fravær.

 

Hva kan gjøres for å redusere sykefraværet?

 1. Dette er mye billigere, mer effektivt og enklere enn behandlende tiltak. Les mer om forebygging.
 2. Forbedring av arbeidsmiljøet. En god bedriftskultur legger grunnlaget. Les mer om arbeidsmiljø.
 3. Få sykemeldte raskt tilbake i jobb. Her er det flere tiltak du som arbeidsgiver kan gjøre. Les tipsene her.

 

Slik kan vi i e2 Helse hjelpe deg å redusere sykefraværet!
Dette kan vi hjelpe deg med:

 • Forebyggende arbeid – roller – medvirkning – kultur m.m.
 • Opplæring av ledere for å bli trygge i rollen
 • Støttespiller for arbeidsgiver og arbeidstaker
 • Hjelp med tilrettelegging og oppfølging med plan for videre fremdrift
 • Delta på dialogmøter
 • Kontakt med fastlege, behandlingsapparat og NAV
 • Arbeidsplass- og funksjonsvurderinger, arbeidstrening, «aktiv» sykemelding, yrkesrettet attføring eller forslag om behandling
 • Bistå den sykemeldte med kartlegging av muligheter for å kunne stå i jobb, gjennom verktøyet VIP24
 • Se på generelle årsaker til sykefravær i bedriften og foreslå forebyggende tiltak for å hindre gjentakelse

 

Vårt motto er «fornøyde folk yter mer» – dette brenner vi for – og vi hjelper deg gjerne! Ta grep om sykefraværet i dag, ta kontakt med Cecilie for en uforpliktende prat på eller ring 47 87 65 00!

*Utregning er basert på gjennomsnittslønn for alle yrkesgrupper i 2016, som er kr 524.600 pr. år. Ref. Statistisk Sentralbyrå. Sosiale kostnader på ansatte varierer fra bedrift til bedrift men «tommelfingerregelen» som ofte blir brukt er 30–40 % av lønn. Sosiale utgifter er blant annet: Pensjonsforsikring, arbeidsgiveravgift, yrkesskadeforsikring, sosiale felleskostnader.