Coaching (NLP metoden)

Vi tilbyr coaching knyttet opp mot helse og livvsstil, der metoden vi benytter heter NLP. NLP står for Nevrolingvistisk programmering, altså læren om hvordan mennesket og hjernen fungerer. Gjennom NLP, coacher vi deg til hvordan du får frem de beste ressursene i deg selv. Vi hjelper deg å avdekke det som begrenser deg i livet og gir deg mentale hjelpemidler til å endre uhensiktsmessige tankemønstre.

Behandlerne hos oss er utdannet innen NLP og bruker metoden som et verktøy for å hjelpe deg å nå målene dine.

2020-02-SOL - veiledning med pasient