Verdt å vite – Arbeidstakers rettigheter og plikter

I arbeidslivet er det arbeidsavtalen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som definerer arbeidsforholdet og -oppgavene. Som en del av arbeidsforholdet følger det ofte med noen forventninger fra begge parter. Da tenker vi som oftest på arbeidstid, lønn, sykefraværsordninger, goder ol. Videre utover dette er det arbeidsmiljøloven som regulerer arbeidsforhold i Norge, og setter dermed krav til hva som skal forventes av arbeidsgiver og arbeidstaker gjennom ulike plikter og rettigheter. Her nevnes det flere ting som dere kanskje ikke har vært klar over tidligere, men som er viktig å merke seg og ta med inn i arbeidshverdagen.  

 

Arbeidstakers rett til medvirkning – hva er det? 

For å oppnå et godt arbeidsmiljø er det en sentral faktor at alle partene føler seg sett og hørt, samt at de samarbeider om å finne gode løsninger. Lovverket legger opp til dette gjennom å stille krav om bruk av ulike metoder og arenaer for medvirkning på arbeidsplassen. Dette gjøre ved at arbeidsgiver har en lovmessig plikt til å tilrettelegge for medvirkning fra de ansatte, samtidig som det stilles krav om at de ansatte skal delta (medvirke) i prosesser som er relevante for arbeidsmiljøet.  

Medvirkningsplikten innebærer at arbeidstakere aktivt skal bidra til å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. Dette inkluderer blant annet: 

 • Bidra til HMS-arbeidet 
 • delta i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (risikovurderinger, sikkerhetsmøter, opplæring, samt å bidra med informasjon om arbeidsforhold og mulige farer). 
 • Samarbeid med verneombud 
 • arbeidstakere skal samarbeide med verneombud og arbeidsmiljøutvalg, og rapportere farlige forhold eller ulykker. 
 • Aktiv deltakelse i forbedringsprosesser 
 • komme med forslag til forbedringer og løsninger som kan bidra til å bedre arbeidsmiljøet og øke sikkerheten. 
 • Følge sikkerhetsinstruksjoner 
 • følge de sikkerhetsinstruksjoner som er gitt,  
 • bruke verneutstyr riktig 
 • sørge for at eget arbeid ikke skaper fare for seg selv eller andre. 

Hvordan kan vi arbeide med medvirkning hos oss? 

Som nevnt er medvirkningsplikten essensiell for å oppnå et godt arbeidsmiljø og sikre at både arbeidsgiver og arbeidstaker aktivt bidrar til å forhindre skader og ulykker på arbeidsplassen. 

Medvirkning kan våre direkte (individuelt) eller indirekte (gruppebasert). Noen metoder og arenaer for medvirkning inkluderer deltakelse i møter, arbeidsgrupper, arbeidsmiljøutvalg, vernerunder, spørreundersøkelser ol. Medvirkning kan også skje på flere nivåer, for eksempel ved strategiske beslutninger hos toppledelsen til mere daglige operasjonelle valg som tas på avdelings- eller på gulvnivå. 

På arbeidsplasser hvor det ikke legges opp til medvirkning kan følgende konsekvenser oppstå: 

 • Mistrivsel 
 • Høy utskiftning av ansatte og ledere 
 • Psykiske og fysiske helseproblemer, da spesielt ved endringer og omstillinger 
 • Sykdom, skader og ulykker 
 • Dårlig arbeidsmiljø 

Det er dermed viktig å arbeide sammen i virksomheten med å forstå deres ulike rettigheter og plikter, slik at dere sammen kan skape en trygg, rettferdig og produktiv arbeidsplass. 

Vi i e2 Helses’ bedriftshelsetjeneste har erfaring med gode og utprøvde metoder for medvirkning, samt ulike årsaker til hvorfor det ikke alltid fungerer i praksis. Videre er arbeidsgiver er pliktig til å benytte bedriftshelsetjenesten i virksomhetens arbeidsmiljøarbeid. På bakgrunn av dette og lovverket har vi utarbeidet et kurs som kan benyttes som en del av opplæringen for arbeidstakere og ledere med vekt på medvirkningsplikten. 

Høres dette interessant utfor deg eller dine ansatte?
Dersom du ønsker å få mer informasjon om medvirkning, eller at vi skal gjennomføre et kurs i din bedrift, så ta kontakt med vår yrkeshygieniker James Thorpe på epost: jayt@e2.no eller per telefon, 91746122. Det finnes også mer informasjon på Arbeidstilsynets nettsider som dere finner her. 

 20220629 E2 Helse Portretter James Thorpe