SLIK FÅR DU DEN SYKEMELDTE RASKT TILBAKE I JOBB

7 KONKRETE TIPS FRA BEDRIFTSHELSETJENSTEN på e2 Helse 

Det er flere tiltak du som arbeidsgiver kan gjøre når en ansatt har blitt sykemeldt. Vi vet at sjansen for å komme tilbake til arbeid reduseres drastisk dersom sykefraværet blir langvarig.  Dette kan blant annet skyldes at troen på å mestre arbeid blir lavere. En viktig faktor for å komme tilbake i arbeid er den ansattes forventning om at dette faktisk er mulig! En leder som tar dette alvorlig vil ha større sannsynlighet for å lykkes, og lengden på fraværet vil også i stor grad påvirkes av hvordan lederen velger å følge den ansatte opp.

Vi gir deg våre råd, basert på lang erfaring med redusering av sykefravær i norske bedrifter. Forebyggende arbeid med god rekruttering, gode opplæringsrutiner og gode arbeidsmiljøfaktorer er svært viktig. Når derimot sykemeldingen er et faktum, har vi 7 gode tips:

 1. Ring den sykemeldte kort tid etter sykemelding og hold jevnlig kontakt.
 • Vær ikke redd for å spørre hvordan det går, men ha et fokus på arbeidstagerens funksjon og dennes påvirkning på arbeidsevnen.
 • Hva skal til for at du kommer tilbake? Utforsk hva den ansatte selv tror og tenker om sine plager i relasjon til arbeid, og undersøk mestringstroen.
 • Hva kan bedriften gjøre?
 • Hvilke arbeidsoppgaver mener du selv du kan klare?
 1. Oppfordre til dialog med legen.
 • Ta initiativ til dialogmøte med lege, sykemeldte og eventuelt bedriftshelsetjenesten innen 7 uker. Lag en plan for å få den sykemeldte tilbake. Ved langtidssykemelding, hold dialog med NAV-veilederen til den sykemeldte. Les mer om dialogmøte 1 her https://www.nav.no/no/bedrift/oppfolging/sykmeldt-arbeidstaker/relatert-informasjon/slik-folger-du-opp-sykmeldte/dialogmote-1-arbeidsgiveren
 1. Inviter den sykemeldte til å komme til lunsj eller bare innom en tur.
 • Det er viktig for den sykemeldte å høre fra arbeidsplassen, og oppleve at man er ønsket og savnet. Dessuten er det viktig for lederen å holde en jevn og god kontakt med den ansatte selv om han/hun er sykemeldt.
 1. Tilrettelegg arbeidet i den grad det er mulig.
 • Det er mye du som leder kan vurdere. Men husk at tilrettelegging skal være midlertidig, og realistisk for bedriften. Her er det viktig med en forventningsavklaring.
  • Arbeidstid
  • Arbeidsmengde
  • Arbeidsoppgaver
  • Hjelpemidler
 1. Sørg for god informasjon til den sykemeldte om regler og forventninger
 • Mange vet ikke at hvis de for eksempel er 50% sykemeldt, så betyr ikke det at man nødvendigvis skal være på jobb 50% av tiden. Det er hvor mye man kan yte som påvirker sykemeldingsgraden. Dette betyr at du gjerne kan være på jobb 100%, men yte 50% på denne tiden.
 1. Søk profesjonell hjelp
 • Dersom det er underliggende årsaker til sykemeldingen, anbefales å få bistand fra en objektiv part, for eksempel bedriftshelsetjenesten eller NAV, til å kartlegge situasjonen.
 • I vanskelige saker, der for eksempel sykemeldingen skyldes en konflikt på arbeidsplassen, kan det være godt å ha en objektiv 3. part som kan guide prosessen i riktig retning.
 • Søk midler til ekspertbistand! Ekspertbistand betyr at arbeidsgiveren og arbeidstakeren får hjelp fra en nøytral ekspert som har kompetanse på sykefravær og arbeidsmiljø. Eksperten skal bidra til å avklare problemet som fører til sykefravær, og foreslå tiltak som gjør arbeidstakeren i stand til å utføre arbeidet sitt. Målet er at arbeidstakeren skal komme tilbake til arbeid, eller i et annet arbeid hos samme eller en annen arbeidsgiver. Les mer https://arbeidsgiver.nav.no/veiviserarbeidsgiver/tiltak/ekspertbistand eller snakk med oss!
 1. Få råd/veiledning av bedriftshelsetjenesten!

         e2 Helse har kompetanse på hva som skal til for å forebygge sykefravær og forhindre at fravær blir langvarig.

 • Vi kan bistå med opplæring og veiledning i sykefraværsoppfølging.
 • Vi kan veilede ledere og mellomledere i tips til gode spørsmål og viktige temaer for oppfølgingssamtaler, samt hjelp til å gjennomføre de mer vanskelige samtalene.
 • Vi har spesialisert kompetanse på arbeidsmiljøfaktorer, samt det sykefraværet som skyldes alminnelige livs- og helseplager og lettere til moderate psykiske helseplager, samt muskel- og skjelettplager.

 

Nyttig kurs for ledere, HR og verneombud:

SYKEFRAVÆR – DIGITALT – 26.10.23

«DEN VANSKELIGE SAMTALEN – PÅ JOBB.» – digitalt kurs – 28.11.23

PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ PÅ ARBEIDSPLASSEN – digitalt-\ – 07.09.23

 

Les mer om hvordan e2 Helse kan hjelpe deg og din bedrift herDette brenner vi for!