Slik får du den sykemeldte raskt tilbake i jobb

6 konkrete tips fra våre BHT-eksperter

Det er flere tiltak du som arbeidsgiver kan gjøre når du får en sykemeldt ansatt. Forskning viser at sykemeldingens lengde påvirkes i svært stor grad av hvordan lederen følger opp. Vi gir deg våre råd, basert på lang erfaring med redusering av sykefravær i norske bedrifter.


1.     Ring den sykemeldte kort tid etter sykemelding og hold jevnlig kontakt.

 • Vær ikke redd for å spørre hvordan det går.
 • Hva skal til for at du kommer tilbake?
 • Hva kan bedriften gjøre?
 • Hvilke arbeidsoppgaver mener du selv du kan klare?


2.     Oppfordre til dialog med legen.

 • Ta initiativ til dialogmøte med lege, sykemeldte og eventuelt bedriftshelsetjenesten innen 7 uker. Lag en plan for å få den sykemeldte tilbake. Ved langtidssykemelding, hold dialog med NAV-konsulenten til den sykemeldte.


3.     Inviter den sykemeldte til å komme til lunsj eller bare innom en tur.

 • Det er viktig for den som er syk å føle seg savnet og ønsket tilbake på arbeidsplassen. Dessuten er det viktig for lederen å holde en jevn og god kontakt med den ansatte selv om han/hun er sykemeldt.


4.     Tilrettelegg arbeidet i den grad det er mulig. Det er mye du som leder kan se på her

 • Arbeidstid
 • Arbeidsmengde
 • Arbeidsoppgaver
 • Hjelpemidler

NB! Det er mulighet til å søke om tilretteleggingstilskudd hos NAV. Dette betyr at bedriften får økonomisk støtte for å dekke evt. tap ved tilrettelegging.


5.     Sørg for god informasjon til den sykemeldte om regler og forventninger

 • Mange vet ikke at hvis de for eksempel er 50% sykemeldt, så betyr ikke det at man nødvendigvis skal være på jobb 50% av tiden. Det er hvor mye man kan yte som påvirker sykemeldingsgraden. Dette betyr at du gjerne kan være på jobb 100%, men yte 50% på denne tiden.


6.     Søk profesjonell hjelp

 • Dersom det er underliggende årsaker til sykemeldingen, anbefales å få bistand fra en objektiv part, for eksempel bedriftshelsetjenesten eller NAV, til å kartlegge situasjonen.
 • I vanskelige saker, der for eksempel sykemeldingen skyldes en konflikt på arbeidsplassen, kan det være godt å ha en objektiv 3. part som kan guide prosessen i riktig retning.

Les mer om hvordan vi kan hjelpe deg her. Dette brenner vi for!