RISIKOVURDERING I 5 TRINN!

Alle virksomheter skal kartlegge og vurdere risiko for helseskade i arbeidet. Målet er at ingen blir skadet eller syk på grunn av arbeidet.

Husk at risiko ikke begrenser seg kun til umiddelbare, fysiske farer. Risikovurderingen må også ta for seg årsaker til eksempelvis muskel- og skjelettplager, stress og konflikter.

e2-Helse_risikorvurdering

 

 

 

 

 

 

 

Gjør det enkelt!

En kartlegging og risikovurdering av farer og problemer trenger ikke å være komplisert. Omfanget varierer med størrelsen på arbeidsplassen og hva slags arbeid man utfører.

 1. Finn farekildene – Kartlegg hvilke risikofaktorer som finnes på deres arbeidsplass. Eksempler på risikofaktorer:

 • Arbeid i høyden
 • Skiftarbeid/nattarbeid
 • Støy, støv, kjemiske og biologiske faktorer
 • Trakassering, vold eller trusler fra beboere, kunder eller kolleger
 • Bruk av verktøy
 • Tungt eller ensformig arbeid, ubekvemme arbeidsstillinger
 1. Avdekk konsekvensene

 • Vurder mulige konsekvensene dersom noe går galt. Hvor alvorlig er konsekvensene? Hvor sannsynlig er det?
 1. Tiltak

 • Hva kan vi gjøre for å hindre risiko og begrense skadene?
 1. Prioriter – gå gjennom trinnene 1-3 og sett opp en prioritert liste i en handlingsplan:

 • Start med det viktigste først: Betydelige farer eller problemer med stor sannsynlighet og konsekvens.
 • Tiltak som er enkle og rimelige bør også prioriteres høyt
 1. Evaluer – en risikovurdering er en kontinuerlig prosess

Gå gjennom vurderingene på nytt, og gjør endringer hvis det er nødvendig.

 • Har dere utført alle tiltakene dere bestemte dere for?
 • Har tiltakene hatt den effekten dere ønsket?
 • Er tiltakene tilstrekkelige, eller må dere gjøre noe mer eller noe annet?
 • Har det skjedd endringer på arbeidsplassen siden sist?
 • Har tiltakene ført til nye og uventede farer eller problemer?

Er du usikker?

Ta kontakt for en uforpliktende prat med vår dyktige HMS-rådgiver Anita Halvorsen . Hun kan bistå med informasjon om risikovurdering, målinger og tiltak.

Lykke til!

 

Les også:
Alle virksomheter skal kartlegge og vurdere risiko for helseskade i arbeidet