#MeToo har satt søkelyset på seksuell trakassering. Her får du 3 tips for hva bedriften kan gjøre på din arbeidsplass.

#MeToo har satt søkelyset på seksuell trakassering, og Arbeidstilsynet følger opp med kampanjen «Sette strek for seksuell trakassering» sammen med partene i utelivsbransjen og Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Vi har allerede en lovparagraf i arbeidsmiljøloven som skal dekke også seksuell trakassering. § 4.3 (3) sier at «Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden.»

Hva skal vi gjøre på arbeidsplassen?

  1. Først og fremst det vi kan for å unngå at noen utsettes for seksuell trakassering. Derfor skal situasjoner som kan oppstå kartlegges og diskuteres. Hva kan vi gjøre for å forebygge? Husk at dette skal gjøres skriftlig!
  2. Det må også være rutiner for hvordan man melder fra dersom man likevel blir utsatt for trakassering. Alle arbeidsplasser skal ha et system for å melde avvik/uønskede hendelser, og dette bør brukes. Men det er kanskje ikke like lett å sende/levere en melding om seksuell trakassering som en melding om at det er altfor varmt på kontoret eller at et stillas må sikres bedre. Dette føles jo så mye mer personlig. Som i andre arbeidsmiljøspørsmål kan verneombudet og bedriftshelsetjenesten benyttes for en samtale og eventuelt videre bistand. Eller snakk med noen andre du stoler på.
  3. Rutiner for hvordan arbeidsplassen skal håndtere meldingen, må også på plass.

Hva vil vi oppnå?

Medarbeiderne vil være trygge på at arbeidsplassen tar seksuell trakassering på alvor og at det finnes rutiner for å ta vare på dem.

e2 Helse Bedriftshelsetjeneste kan bistå din virksomhet i kartlegging og utarbeidelse av rutiner. Ta kontakt med HMS-rådgiver Siri Kristin Hanto på tlf. 917 39 887

Her kan du lese mer LDO – Sette strek for seksuell trakassering