Kursoversikt 2023

e2 Helse Bedriftshelsetjeneste har gleden av å tilby følgende kurs:

 

Yrkeshygiene

Opplæring i diisocyanater
Kurs om helsefarer og bruk av diisocyanater som oppfyller lovkravene for opplæring. Kurset har en varighet på 2,5-3 timer. Dette er inkludert en test som må gjennomføres og bestås. Sertifikatet er gyldig i 5 år. Vi tilbyr fysiske og digitale kurs.

Fysisk og digitalt kurs etter avtale.
Pris per deltaker: kr. 1950,- inkl. enkel bevertning.

Risikokartlegging
Alle virksomheter skal kartlegge og vurdere risiko for helseskade i arbeidet i en overordnet risikokartlegging. Trenger du hjelp til dette? Ila. høsten gjennomfører vi kurs. Vi tilbyr digitalt og fysisk kurs. Dato kommer.

Stoffkartotek/kjemikaliehåndtering
Har dere kjemikalier i bedriften? Vi har kunnskap og holder kurs om sikkerhetsdatablader og stoffkartotek. Dato kommer.
Pris per deltaker: kr 990,-

Varmt arbeid
Benytter dere varme arbeidsmetoder som sveising, termisk skjæring/sprøyting, lodding og sliping av metallisk materiale? Disse arbeidsmetodene er spesielt risikofylte og har en egen forskrift kjent som «forskrift om varmt arbeid». Vi kan hjelpe dere med opplæring og holder kurs om helsefarer, vernetiltak og bruk av personlig verneutstyr. Dato kommer.
Pris per deltaker: kr 990,-

Vibrasjonsverktøy – nærmere info kommer.

 

HMS-kurs

Verneombud og AMU-representanter
Vi tilbyr to kurs til høsten. Kurset dekker kravene til opplæring for verneombud og AMU-representanter iht. arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrift. Fysisk oppmøte, to dagers kurs + etterarbeid.
Dato: 14-15.11. kl. 08.00 – 16.00
Pris per deltaker: kr. 6900,-

HMS-kurs for ledere
Vi tilbyr to kurs til høsten. Kurset dekker kravene til lederopplæring iht. arbeidsmiljøloven og passer for deg som er daglig leder, leder og/eller mellomleder – uansett nivå. Fysisk oppmøte, ett dags kurs.
Dato: 14.11. kl. 08.00 – 16.00
Pris per deltaker: kr 4990,-

 

Psykososialt arbeidsmiljø

Psykososialt arbeidsmiljø – digitalt kurs med psykolog

Flere og flere arbeidsgivere setter psykososialt arbeidsmiljø på agendaen. De erfarer at det er store gevinster å hente ved å jobbe forebyggende med denne delen av arbeidsmiljøet. Det er lite som skal til for å styrke det psykososiale arbeidsmiljøet på egen arbeidsplass! På dette kurset tar vi sikte på at du skal få økt kompetanse på normalpsykologi og arbeidshelse, samt grunnleggende kunnskap om hva psykososialt arbeidsmiljø er. Videre vil du bli kjent med hvordan man kan jobbe med dette rent praktisk.  Meld deg på digitalt kurs hvor psykososialt arbeidsmiljø settes på agendaen.

Dato kurs: ta kontakt.
Pris per deltaker: kr 990,-

Sykefravær – digitalt kurs med psykolog
Kurset er for deg som har personalansvar eller jobber med sykefravær. Du vil lære viktige ting om arbeidspsykologi og sykefraværsjobbing og få konkrete råd og tips til fraværsarbeidet i din bedrift.

Dato: 26.10. kl. 08.30-10.00
Pris per deltaker: kr 990,-

«Den vanskelige samtalen» – digitalt kurs med psykolog
Kurset passer for ledere og mellomledere. Du vil få kunnskap om normalpsykologien som preger oss alle uavhengig av hvilken rolle vi har på arbeidsplassen og forstå dine ansatte bedre. Du vil lære viktige ting om arbeidspsykologi, få konkrete råd og tips til de samtalene som krever litt ekstra av oss for å stå stødigere i fremtidig oppfølging.

Dato 28.11. kl. 08.30-10.00.
Pris per deltaker: kr 990,-

 

Ergonomi

Hvordan forebygge arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager?
Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager er hovedgrunnen til sykemeldinger og frafall i norsk arbeidsliv. Arbeidsgiver skal ifølge Forskrift om utførelse av arbeid § 23-1 -3 risikovurdere, gi informasjon og lære opp sine ansatte i ergonomisk belastende arbeid. Å jobbe forebyggende vil være svært nyttig både for den ansatte, for virksomheten og for samfunnet. Så hvordan kan du forebygge? Vår fysioterapeut tilbyr:

  • Risikokartlegging muskel- og skjelett, med handlingsplan
  • Opplæring ergonomi – foredrag tilpasset bransje.

Ta kontakt for tilbud.

 

Førstehjelpskurs

Førstehjelpskurs
Kurs (med og uten hjertestarter) som tar for seg det viktigste innen livreddende førstehjelp, samt dekker førstehjelpsdelen for de som jobber med elektriske anlegg.
Vi tilbyr tilpassede kurs ute i bedriften til større og mindre grupper eller egnet sted. Ila. 1. kvartal 2024 vil vi tilby åpent kurs på e2 Helse. Dato kommer.
Ta kontakt for informasjon og pristilbud.

Påmelding til Mona på mail: mfl@e2.no. Bindende påmelding innen 1 uke før kursstart.

I tillegg tilbyr e2 Helse ulike kurs innenfor HMS og skreddersyr ut fra bedriftens behov. Vi gjennomfører kurs både i e2 Helses lokaler, ute i bedrift eller annet egnet sted for bedriften. Kontakt Mona for mer informasjon på mail mfl@e2.no.