«Korona-øvelse» på arbeidsplassen

Det kan være krevende å holde fokus og motivasjon oppe når det gjelder hygiene- og smittevernstiltak rundt om i bedriftene, særlig nå som smittespredningen har vært lav i Norge en god periode. En måte å holde bevisstheten oppe på er å gjennomføre en «Korona-øvelse» i bedriften, litt som vi gjør brannøvelser for å være best mulig forberedt. Da får man fokus på hva som kan skje dersom en ansatt i bedriften viser seg å være smittet, og hvilke konsekvenser det kan få for virksomheten i tillegg til risikoen til den enkelte ansatte som kan bli alvorlig syk.

Forslag til punkter i en «Korona-øvelse»:

  • «Velg ut» en ansatt – med samtykke, som har fått påvist smitte med med korona-viruset.
  • Hvem gjør hva – ansvar for å følge opp internt, informasjonsrutiner, kontakt med BHT og andre som kan bistå?
  • Gjør en «smittesporing» for å se hvor mange av kollegaer og evt kunder etc som den har vært i kontakt med siste 48 timer. Bruk linken for å skille på de ulike definisjoner for kontakt og nær kontakt og hva som må gjøres. https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/definisjoner-av-mistenkte-og-bekreftede-tilfeller-med-koronavirus-coronavir/
  • Finn ut hvor mange av de ansatte som blir berørt av behov for testing, evt karantene og isolering.
  • Hvordan vil det påvirke drift og leveranser når/hvis de ansatte må ut av virksomhet?
  • Hvilke alternative arbeidsmetoder/løsninger har dere for å opprettholde drift (hjemmekontor, vikarer etc)?
  • Hva kan de økonomiske og markedsmessige konsekvensene bli hvis dette rammer dere?
  • Hvilke smittevernsrutiner ble ikke fulgt godt nok, eller var det manglende rutiner?
  • Lær av øvelsen slik at konsekvensene ikke blir mer alvorlige enn nødvendig hvis dere skulle bli rammet av korona-smitte i deres virksomhet.

 

Trenger dere hjelp til dette eller ønsker mer informasjon ta kontakt med e2 Helse bedriftshelsetjeneste  HER .

20170522 e2 Helse Gruppebilde -2017 (002)