Hvordan forebygge vold og trusler på arbeidsplassen?

Mange yrkesgrupper opplever trusler eller vold – det kan være truende oppførsel eller språkbruk eller spytting, spark eller slag. «Avsenderen» kan være kunder, klienter, pasienter, og noen ganger en kollega.

Forekommer dette på din arbeidsplass?

  1. Snakk sammen om hva dere har opplevd.
  2. Sett felles grenser for hva som tolereres.
  3. Bli enige om hva som skal gjøres for å unngå eller redusere problemet.
  4. Meld fra når du opplever trusler selv om du ikke tar dem alvorlig. Det er viktig at dette blir registrert fordi det kan være flere som har opplevd det samme, og da får arbeidsgiver vite hvor stort problemet er. Gjentatte trusler kan påvirke deg og gi deg dårligere helse.

Aktuelle tiltak kan være:

  1. Si fra til kunden at han/hun ikke er velkommen tilbake.
  2. Ikke vær alene med klient/pasient som du føler deg utrygg på.
  3. Meld alvorlige trusler til politiet.

Arbeidsplassen skal ha skriftlige rutiner for håndtering av vold og trusler. Arbeidstakere som har vært utsatt for dette må ivaretas, helst med samtale umiddelbart etter hendelsen. Husk at vi er ulike og reagerer forskjellig på det vi opplever. Noen vil derfor trenge videre oppfølging. Ta kontakt med bedriftshelsetjenesten. Vi kan bistå både ansatte og ledere som ønsker støtte, råd eller veiledning.

Ta kontakt med Cecilie på avdelingen for bedriftshelsetjeneste. Mail: cvb@e2.no eller mobil: 977 29282