HMS-KURS FOR VERNEOMBUD OG AMU REPRESENTANTER I SANDEFJORD – 2023

Bli “etterpåklok i forkant”!

Kunnskap er ferskvare – nå, mer enn noen gang.
Verneombuds-rollen og det å sitte som representant i AMU har de siste årene gjennomgått store endringer i innhold, fokusområder og rammebetingelsene. Bedrifter og samfunnet er i endringer.
Behovet for å forstå rollen, innholdet, mandatet og handlingsrommet er stort.

Opplæringen gir deg trygghet i rollen, ansvarliggjør og bidrar til at du blir en god samarbeidspartner for ledere, kolleger og samfunnet rundt. Du er med andre ord med på å skape trygge og sikre arbeidsplasser.

Kurset passer for deg som er verneombud eller er representant i AMU.
– også dersom du allerede ér i rollen, men det har gått en stund siden siste kurs og du opplever behov for oppdatering – kunnskap er ferskvare.

Kurset går over 2 dager.

 • Dato:  25. -26. april 2023
 • 08:00-1600
 • Sted: e2 Helse, Release Arena, Nygårdsveien 84 i Sandefjord
 • Kursholder: Kolbjørn Jensen
 • Pris pr. kursdeltaker: 6.900,- inkl. enkel lunsj.

Bindende påmelding til Mona på mail; [email protected] innen 1 uke før kursstart. 

Det kreves ingen forkunnskaper.

Kursinnhold, metoder og læringsmål

 • Dette er ett kurs som gir kompetanse for hverdagens funksjon som verneombud og trygghet i rollen.
  Det å være verneombud eller AMU-deltager i dag, i en mer og mer sammensatt og varierende hverdag, er krevende.
  Det er viktigere enn noen gang for verne-tjenesten og AMU å være «på» og oppdatert.
 • Det er få deltakere på hvert kurs. – det gir rom for «deg» og det å kunne gå litt i dybden.
 • Kursholder tilpasser kurset etter kursdeltakerne/branje slik at det blir relatert til arbeidshverdagen.
 • Det er OK med e-læring osv., men ett godt kurs utviklet for og gjennomført som «klasserom» gir veldig god læring, mulighet for å tilpasse, svare, diskutere og ikke minst utvikle nettverk.

Hvem bør ta kurset

 • Du som er valgt til verneombud (ny i rollen) eller AMU-representant.
 • Du som har vært verneombud- AMU rollen en stund og ser at oppdatering er viktig.

Felles for verneombud og AMU-representanter, er at de skal dokumentere tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innen systematisk HMS-arbeid. Det er daglig leders/arbeidsgivers ansvar å påse at alle verneombudene og AMU-representantene har tilstrekkelig kompetanse – for deg i din situasjon.

Kurset dekker kravene til verneombuds- opplæring og AMU-opplæring, ihht. Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrift.
Dette for å sikre godkjent og kompetansegivende opplæring som deltakerne vil ha nytte av i alle sammenhenger videre i sin vernetjeneste-hverdag.

Læringsmål – hva sitte du igjen med?

 • Du er blitt mer “etterpåklok i forkant”.
 • Du blir en kompetanse i bedriften med et solid bidrag i hverdagen.
 • Du har fått kunnskap i og rundt hvordan HMS og Internkontroll fungere som verktøy og styrings-system hos deg.
 • Hvordan jobbe med «HMS» som et verktøy.  Hva ER egentlig HMS? Du får kunnskap om metode og prosesser.
 • Vi går inn i rollen din og ser på avgrensninger, muligheter, ansvar og det å fungere som et oppegående verneombud som bidrar.
 • Du har god og solid kompetanse på verktøy, lover og forskrifter, metode, vernerunder, sammenhenger og det å drive sak og prosess.
 • Du vet mer om barrierekontroll og blir kjent med mulighetene.
 • Kunnskap om sykefravær og nærvær – to sider av samme sak? – Regelverk og mye tips på oppfølging og ettersyn med og rundt sykefravær og bakenforliggende regelverk og muligheter. En viktig funksjon for verneombudene er oppfølging og tilrettelegging.
 • Hvordan kan du som verneombud bruke informasjon du allerede har til å bli “etterpåklok i forkant”?
 • Du blir mer målrettet i bruk av metode og prosesser, tiltak gir effekt og organisasjonen trives mer.
 • Økt tilstedeværelse og mindre fravær og skader gjennom et godt kvalitetssikret vernearbeid.
 • Mange nye og fine måter å lære seg å bruke «arbeidsmiljøet» på.
 • Helsefremmende og sikkerhetsfremmende tiltak, effektivt og virkningsfullt.
 • Du har mulighet til å påvirke din arbeidsplass basert på kunnskap og tilpasse dette etter din bedrift.

… spennende dager.

Det kreves ingen forkunnskaper.

Vi setter alt inn på å ha en gjennomføring på en god og forsvarlig måte. Vi følger til enhver tid myndighetenes retningslinjer.