3 kjennetegn på bedrifter med lavt sykefravær

Hver dag er 130 000 nordmenn sykemeldt. Sykefraværet i Norge er for høyt, og dette er et svært aktuelt tema på leder – og styremøter i det ganske land. Hva kan vi gjøre for å redusere sykefraværet? Vårt tverrfaglige team har jobbet med reduksjon av sykefravær i en årrekke – og vi ser noen likhetstrekk med bedriftene som lykkes.
Det er tre hovedpunkter som går igjen:

1.     De har engasjerte og motiverte medarbeidere
Det handler mye om bedriftskulturen. Denne magiske, men uhåndgripelige x-faktoren til enkelte bedrifter. Der alle går i takt mot samme mål, alle føler ansvar, de jobber hardt, men har det moro på veien. Bedriftskulturen er resultatet av mange elementer, men disse er etter vår mening de viktigste:

 • Unngå rollekonflikt
 • Balanse mellom krav i arbeidet og mulighet for kontroll over egen arbeidsdag
 • Balanse mellom innsats og belønning
 • Rettferdig, støttende og bemyndigende lederskap
 • Forutsigbarhet


2.     De jobber forebyggende
Det er mye billigere å forebygge sykemeldinger enn å jobbe med behandlende tiltak. Viktige forebyggende tiltak kan være:

 • Klare mål og god organisering av arbeidet
 • Gode på rolleavklaring – stillingsinstrukser, fullmakter, forventningsavklaring osv.
 • Gode rutiner for medarbeidersamtaler og medarbeiderundersøkelser
 • Gode HMS systemer i hverdagen for å unngå skader/ulykker
 • Faste helsekontroller og ergonomisk kartlegging i de yrkesgruppene det er et potensiale
 • Kontinuerlig arbeid med kultur og holdninger


3.     De er dyktige på å tilrettelegge
Kanskje ting kan gjøres på nye måter eller bare tilpasses litt? En arbeidsgiver som ser muligheter istedenfor utfordringer har større sjanse for å lykkes. Det samme gjelder arbeidstakeren. Tilrettelegging kan handle om:

 1. Arbeidstid
 2. Arbeidsmengde
 3. Arbeidsoppgaver
 4. Hjelpemidler etc.

Husk! Nå har alle bedrift mulighet til å søke om tilretteleggingstilskudd hos NAV. Dette betyr at bedriften får økonomisk støtte for å dekke evt. tap ved tilrettelegging.

Det ser så enkelt ut på papiret, men vi vet alle at disse tingene ikke kommer av seg selv. Det er et MUST at  du prioriterer arbeidsmiljø og sykefravær høyt på prioriteringslisten hvis du skal lykkes. Trenger du hjelp med å komme i gang? Ikke nøl med å ta kontakt med Cecilie på tlf. 977 29282  for en uforpliktende prat eller benytt mail: cvb@e2.no.

Les også om: