Visste du at alle bedrifter skal gjøre en risikovurdering av sitt psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljø?

 

I enhver bedrift er det krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø- også det psykososiale og organisatoriske. Det er enklere enn du tror! Vi gir deg kunnskapen du trenger.

Dette sier lovverket.
Arbeidsmiljølovens bestemmelse om det psykososiale arbeidsmiljøet skal forhindre at arbeidstakere utsettes for ulike negative forhold av psykososial karakter, og at summen av ulike belastninger ikke må bli for stor. Som for alle andre forhold, krever loven at det psykososiale arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig.

Kravene til psykososialt arbeidsmiljø er hovedsakelig regulert i arbeidsmiljøloven § 4-3, men må også ses i sammenheng med bestemmelsene i §§ 4-1, 4-2 og 4-6 (1) som handler om de organisatoriske arbeidsbetingelsene.

Hva er egentlig psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø?

Psykososiale arbeidsbetingelser dreier seg først og fremst om de sosiale og mellommenneskelige forholdene på arbeidsplassen samt om form og innhold i disse. Ofte er de psykososiale arbeidsbetingelsene en konsekvens av hvordan arbeidet organiseres, planlegges og gjennomføres.

Få kunnskap og tips fra e2 Helse bedriftshelsetjeneste, så er du i gang. Menneskene er en av de viktigste ressursene i en bedrift. Ta vare på folka! Mer fornøyde folk gir økt effektivitet og kroner i kassa. Meld deg på kurset i dag!

e2 Helses bedriftshelsetjeneste ved HMS/HR rådgiver Cecilie og Arbeidspsykolog Karianne, gir deg kunnskap for å kunne utføre en enkel risikovurdering av psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø på en rask og effektiv måte.

De formidler de viktigste områdene som bør vurderes og viser deg hvordan du raskt kan gå fra vurderingen til konkrete tiltak.

Bedrifter som jobber systematisk med dette vil ha større sannsynlighet for å lykkes. Det vil også gi dere mindre sykefravær. Forebygging er billigere en «brannslukking».

Alle på kurset vil i etterkant få tilsendt mal for risikovurdering av psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø.

Meld deg på kurs på e2 Helse:

  • Dato: 24.09.24
  • 0800-0930
  • Sted: e2 Helse (Jotun Arena, 3. etg.)
  • Pris: kr. 990,-

Innhold i kurset:

  • Hva skal vurderes – hva er viktige å være bevist på?
  • Hvordan vurdere vi dette?
  • Hvilke verktøy/virkemidler/tiltak har vi for å forebygge og optimalisere
  • Handlingsplan

Påmelding innen 1 uke før kurset, til Mona, mf@e2.no .

 

Les også:

Hva er egentlig godt arbeidsmiljø? Bli en god kollega!

Kursoversikt 2024